EEA > Riešenia > Reportovanie a biznis inteligencia

Reportovanie a biznis inteligencia

Dnes, vďaka informačným technológiám, je väčšina organizácií schopná efektívne zhromažďovať obrovské množstvo údajov o svojich zákazníkoch, výskume, produktoch alebo procesoch. Ďalším logickým krokom vo využití týchto dát je vytvoriť jednotné reportingové a analytické prostredie, ktoré môže informácie ukryté v dátach sprehľadniť a sprístupniť pre koncových užívateľov.

Najjednoduchším spôsobom, ako také prostredie vytvoriť, je zaviesť osvedčené hotové riešenie, zintegrovať existujúce zdroje údajov a implementovať preddefinované reporty a analytické oblasti podľa požiadaviek užívateľov.

Analytický dashboard

Náš prístup

Riešenia pre reporting a biznis inteligenciu môže organizácia zaviesť rôznymi postupmi:

 • Vytvoriť dátový sklad (data warehouse), ktorý zjednotí dáta zo všetkých relevantných zdrojov v organizácii
 • Postupne zintegrovať rôzne operatívne databázy pomocou platformy pre biznis inteligenciu (BI) a postupne vytvárať tenkú vrstvu dátového skladu s konsolidovanými dátami.

Oba prístupy majú svoje výhody. Prvý z nich je vhodnejší pre veľké organizácie s mnohými zdrojmi údajov a veľkým množstvom dát, druhý prístup je vhodnejšie pre
malé a stredné organizácie, vrátane verejného sektora a je zvyčajne lacnejší v prvej iterácii. Zavedenie reportovania alebo platformy pre biznis inteligenciu v podniku by
malo naštartovať proces postupného vylepšovania systému, tak aby mohol držať krok s meniacim sa životom a procesmi v organizácii.

Open source platformy (Pentaho a Jaspersoft) a komerčnú platformu (Oracle), je možné dodať pre všetky veľkosti organizácií a licenčné náklady môžu byť optimalizované tak, aby obchodný prípad “implementácia systému BI“ mal pozitívne dopady na organizáciu.

EEA realizuje projekty zavedenia platformy pre biznis inteligenciu, dátových skladov a reportingu v úzkej spolupráci so zákazníkom:

 • Vyhľadá oblasti, kde lepšie využitie dát môže priniesť najväčšiu hodnotu pre zákazníka a definuje obchodného prípad.
 • Zozbierame, analyzujeme potreby koncových užívateľov na reporty a ad-hoc analýzy.
 • Namodelujeme firemné dáta pre účely reportovania.
 • Na prianie môžeme na základe našich skúseností, poskytnúť poradenstvo v oblasti zlepšovania procesov získavania vedomostí z dát
 • Zadefinujeme súbor hotových reportov, ktoré budú implementované počas projektu.
 • Zrealizujeme BI platformu, dátový sklad a reporty.
 • Spoločne s používateľmi overíme správnosť prezentovaných dát a reportov.
 • Naštartujeme dlhodobú podporu riešenia a práce na postupnom vylepšovaní systému podľa požiadaviek zákazníka.

Schéma nasadenia platformy pre biznis inteligenciu Oracle

Vybrané referencie EEA

Riešenia reportovania:

 • reporting v CRM pre slovenského veľkoobchodníka s automobilmi Araver a.s. založený na technológiách Jasper a Pentaho
 • tlačové reporty pre Q-free ASA Nórsko na platforme Jasper Reports
 • celo firemný reporting pre telekomunikačného operátor na Oracle BI platforme pre Mobile Entertainment Company, Slovensko, Poľsko
 • manažérske reporty nad Atlassian JIRA – integrovaný reporting na platforme Pentaho

Dátové sklady:

 • dátový sklad pre Mobile Entertainment Company, Slovensko, Poľsko

Migrácia dát a ETL:

 • migrácia údajov pre CRM v T-Mobile, Slovakia na Oracle technológii
 • migrácia riešenia pre trouble ticketing a CRM pre O2, Veľká Británia založená na Oracle technológii
 • fakturačný systém implementovaný v Oracle PL/SQL pre Telefónica O2, Slovensko

Kooperácia so systémovými integrátormi na projektoch BI, DWH a ETL:

 • Oracle Consulting
 • Logica
stiahnúť propagačný materiál Reportovanie a biznis inteligencia (PDF, 1.6MB)

Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian