EEA > Riešenia > CRM > IMEO CRM Suite > CRM pre MEC (Mobile Entertainment Company)

CRM pre MEC (Mobile Entertainment Company)

CRM

Spoločnosť MEC (Mobile Entertainment Company) realizoval v Poľsku projekt mobilného virtuálneho operátora Mobilking. Spoločnosť EEA vyvinula a implementovala pre MEC CRM systém ako hlavnú aplikáciu pre Customer Care a Back Office a napojila tento systém na partnerov a subdodávateľov, najmä hosťujúceho mobilného operátora a content agregátora.

CRM systém bol neskôr rozšírený o automatizáciu procesov, podporu kampaní a prepojenie CRM na telefónnu ústredňu. Celé riešenie prevádzkuje spoločnosť EEA, ktorá poskytuje aj kompletnú prevádzkovú podporu systémov, vrátane podpory hw, siete, operačných systémov, databáz, CRM riešenia, monitoringu bezpečnosti, backupov atď., Vývojovú podporu na kontinuálny vývoj aplikácie a Aplikačnú podporu, ktorá zahŕňa služby Help Desku a riešenie vzniknutých problémov.

Riešenie je postavené na našej CRM platforme IMEO.

Použité technológie: Liferay, JEE, JBPM / JPDL, Oracle DB in RAC, Hibernate, AndroMDA, Jboss AS, Web Services, Jasper Report

Ako osobitný projekt sme riešili Mobile Number Portability a následne projekt DWH.

 


Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian