EEA > Riešenia > Správa dokumentov > Custom integrated DMS Solution

Custom integrated DMS Solution

With EEA DMS components suite you can build your custom file registry, archiving systems, digitizing systems, knowledge management and call centers.

Our custom integrated solution is suitable for customers who:

 

 • need high availability and fast performance solution,
 • work with lots of documents,
 • work with documents from different sources or of different types,
 • use aggregate, federate or hybrid approach,
 • publish documents and use extended search,
 • need custom DMS solution with integration to legacy systems,
 • use sophisticated and complex work-flows,
 • need in house / public solution.

 

Custom integrated DMS Solution

 

With EEA DMS components suite you can build your custom file registry, archiving systems, digitizing systems, knowledge management and call centers.

 

Our custom integrated solution is suitable for customers who:

 

 • need high availability and fast performance solution,
 • work with lots of documents,
 • work with documents from different sources or of different types,
 • use aggregate, federate or hybrid approach,
 • publish documents and use extended search,
 • need custom DMS solution with integration to legacy systems,
 • use sophisticated and complex work-flows,
 • need in house / public solution.

 

Custom integrated DMS Solution

 

Solution Components

 

Component name Component purpose
web browser (user) End user, client browser
Portal / Application Web portal for end users; integrates (web) applications \& portlets
Liferay Portal (server), portal framework
Alfresco DMS Alfresco document management system \& enterprise content management
Virtual JCR Repository Virtual repository accessible through JCR API; implemented as a federation
JBoss Mode Shape Virtual JCR repository implementation
Apache Jackrabbit Lightweight JCR repository
BPM Biznis process management (services)
JBPM JBoss Business Process Management (BPM) Suite
Fulltext Index Specialized indexes (and services) for full text search and/or faceted search
SORL Apache SOLR – fulltext index implementation
Legacy systems Various (legacy) data stores, repositories, databases, data sources …
FTP/HTTP FTP or HTTP accessible data (folders \& files)
LDAP LDAP server
SVN/CVS SCM repository, SVN and/or CVS etc
JDBC/DB RDBMS, with custom schema, accessible through JDBC
File system Local or remote file system
Maven repo Apache Maven repository
Other Any data source (accessible through JBoss Mode Shape connector)
OAI-PMH Provider Custodea OAI-PMH Provider over JCR repository; enables OAI-PMH harvesting
aggregators, client systems… end users and/or systems accessing data through OAI-PMH protocol („harvesters“)

Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian