EEA > Riešenia > Open source > Prečo sa oplatí používať Open source

Prečo sa oplatí používať Open source

V EEA budujeme riešenia na báze Open source. U niektorých klientov na Slovensku a v Čechách vnímame istú nedôveru, ktorá pramení okrem iného z nedostatku informácií. Preto sme tu zhrnuli niekoľko argumentov v prospech Open source (OSS):

 • Používame len OSS overený na veľkom množstve riešení a veľkou komunitou
 • Dnešný OSS je hotový a výkonný SW len s iným biznis modelom (používame stabilné komponenty a verzie OSS)
 • Na OSS je dosť vývojárov – odberateľ nie je závislý na 1 dodávateľovi
 • Know-how súvisiace s OSS je verejne k dispozícii aj s názorom komunity a užívateľov. Prípadné nedostatky sú verejne komunikované.
 • OSS pracuje s otvorenými štandardami
 • TCO (Total cost of ownership) je pre OSS lacnejšie (V obstarávaní si zakúpite Analýzu, Dizajn architektúry riešenia, prispôsobenie komponentov, a podporu ktorá je voliteľná, V komerčnej verzii sú navyše licenčné poplatky, drahšia infraštruktúra, CENY MD v opensource vývoji sú menšie kvôli väčšej konkurencii)
 • U OSS je možné si obstarať aj komerčnú podporu s SLA, je to však voliteľné (JBOSS, Liferay, Alfresco, Enterprise db – za týmito produktami sú komerčné firmy)
 • Ľahšia možnosť prechodu na iných dodávateľov, keďže OSS technológie sú podporované / používané väčším množstvom IT dodávateľov
 • Peniaze určené na licencie sa dajú použiť na lepšiu kustomizáciu riešenia
 • EU SW projekty sú zverejňované ako opensource
 • Trvalá udržateľnosť OSS projektov je väčšia -> keď vlastník projektu prestane udržiavať kód, prevezme ho komunita alebo iná firma. Viď Firebird SQL (Interbase) – po opustení Borlandom existuje naďalej.
 • Ak nevyhovuje nejaký OSS komponent v prevádzke – je možné ho nahradiť iným, pretože používajú otvorené štandardy (napr. Fedora vs. Jackrabbit)
 • Bezpečnosť – Ukazuje sa, že OSS komponenty sú často krát bezpečnejšie ako proprietárne riešenia, lebo zdrojový kód je voľné prístupný a podľa prieskumov (napr. Veracode) OSS komunita nájde a vyrieši bezpečnostné chyby rýchlejšie ako komerčné firmy

Príklady overeného Open source softvéru:

Portál a komunita

Liferay Portál (www.liferay.com) Apache Pluto a JetSpeed (portals.apache.org) Atlassian Confluence (www.atlassian.com)


Práca s dokumentami

OpenOffice,org (www.openoffice.org) Apache Jackrabbit (jackrabbit.apache.org) Fedora Commons Repository (fedora-commons.org) Alfresco DMS (www.alfresco.com)


Správa dát

PostgreSQL (www.postgresql.org) MySQL (www.mysql.org) Firebird (www.firebirdsql.org)


Systémová integrácia

OpenESB (open-esb.dev.java.net) Apache ServiceMix (servicemix.apache.org) Mule ESB (www.mulesoft.org)


Riadenie procesov

JBoss jBPM (www.jboss.org/jbpm) Apache ODE (ode.apache.org)


Middleware

JBoss AS (www.jboss.org) Apache Geronimo (geronimo.apache.org) Apache Tomcat (tomcat.apache.org)


Komunikácia

Zimbra Communication Suite (www.zimbra.com)


Indexovanie a vyhľadávanie dát

Apache Lucene a SOLR (lucene.apache.org)


Business intelligence a reporting

Pentaho (www.pentaho.com) Jasper Reports (jasperforge.org)


Monitorovanie aplikácií a infraštruktúry

Nagios (www.nagios.org) Zabbix (www.zabbix.com)


Operačné systémy

Linux OpenBSD


Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian