EEA > Segmenty > Verejný sektor > Vízia EEA: Open source v štátnej správe

Vízia EEA: Open source v štátnej správe

Open source (OS) je vo všeobecnosti akákoľvek informácia dostupná verejnosti, za podmienky, že možnosť jej slobodného šírenia zostane zachovaná. V tomto prípade nie je dôležité hovoriť o poplatku za obdržanie. Open source znamená slobodu prístupu. Open source je filozofia ďalej rozvíjaná v praktických aplikáciách ako Slobodný software, Wikonómia, OpenData a iné.

Naše skúsenosti zo zavádzania a prevádzky OS riešení u našich zákazníkov potvrdzujú, že OS riešenia sú vhodná alternatíva. Je zaujímavé, že OS riešenia využíva prevažne súkromná sféra.

V čase výrazných rozpočtových škrtov predstavujú OS riešenia vhodnú platformu pre zabezpečenie trvalo udržateľných IT riešení vo verejnej správe.

Na to, že využitie Open source vo verejnej správe môže byť veľmi efektívne poukázal aj náš projekt: “Open source infraštruktúra”.

Skladačka overených integrovatelných riešení na báze Open source

Portál a komunita

Liferay Portál (www.liferay.com)
Apache Pluto a JetSpeed (portals.apache.org)
Atlassian Confluence (www.atlassian.com)


Práca s dokumentami

OpenOffice,org (www.openoffice.org)
Apache Jackrabbit (jackrabbit.apache.org)
Fedora Commons Repository (fedora-commons.org)
Alfresco DMS (www.alfresco.com)


Správa dát

PostgreSQL (www.postgresql.org)
MySQL (www.mysql.org)
Firebird (www.firebirdsql.org)


Systémová integrácia

Mule ESB (www.mulesoft.org)
Apache ServiceMix (servicemix.apache.org)


Riadenie procesov

JBoss jBPM (www.jboss.org/jbpm)
Apache ODE (ode.apache.org)


Middleware

ActiveMQ (http://activemq.apache.org)

JBoss AS (www.jboss.org)

Apache Geronimo (geronimo.apache.org)
Apache Tomcat (tomcat.apache.org)


Komunikácia

Zimbra Communication Suite (www.zimbra.com)


Indexovanie a vyhľadávanie dát

Apache SOLR (http://lucene.apache.org/solr)
Apache Lucene (lucene.apache.org)

 


Business intelligence a reporting

Pentaho (www.pentaho.com)

Jasper Reports (jasperforge.org)


Monitorovanie aplikácií a infraštruktúry

Nagios (www.nagios.org)
Zabbix (www.zabbix.com)


Operačné systémy

Linux
OpenBSD


Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian