EEA > O EEA

O EEA

EEA je slovenský „software house“ zameraný na moderné riešenia a najprogresívnejšie technológie. Realizuje projekty s použitím otvorených metód a nástrojov wikinomics. Otvorenosť je hlavnou výhodou prístupu EEA. Otvorenosť v komunikácii, v zdieľaní informácií, zdieľaní know-how a v neposlednom rade aj vo využití otvorených platforiem – open source softvérov. Zákazníkom to prináša výhody nielen ekonomického charakteru, ale zvyšuje aj ich flexibilitu, manévrovací priestor a dáva im slobodu a nezávislosť na producentovi softvéru a dodávateľovi riešenia. EEA nestavia na svojej nenahraditeľnosti, ale na svojej spoľahlivosti. EEA presvedčí svojim prístupom. Veľkou prednosťou EEA je stabilný a zohratý tím špecialistov, ktorí zdieľajú rovnaký prístup už viac ako 15 rokov.

Centrála a pobočky

Centrála spoločnosti je v Bratislave s pobočkami bližšie k našim zákazníkom a zamestnancom – v Trenčíne a v Košiciach a v Prahe.

Pôsobenie

Spoločnosť EEA dodáva projekty pre lokálne a medzinárodné firmy na Slovensku, ale aj v zahraničí: v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Belgicku, Nórsku, Rusku, Dánsku či USA.

Naše znalosti a skúsenosti

Sme špecialistami v nasledujúcich oblastiach:

 • internetové riešenia: portály, self-care
 • digitálne repozitáre a správa obsahu,
 • open data, big data
 • mobilné riešenia,
 • návrh a vývoj riešení na zákazku,
 • integrácia riešení a systémov, EAI, SOA, BPMS,
 • telekomunikačné systémy a manažment sietí,
 • audity IT a aplikácií, revízie architektúry a refaktoring.

Disponujeme špecifickým know-how z nasledujúcich sektorov:

 • banky a finančné inštitúcie,
 • kultúra a správa kultúrneho dedičstva,
 • telekomunikácie, telekomunikačné systémy,
 • doprava a logistika,
 • správa inžinierskych sietí (distribúcia plynu, vody a elektrickej energie).

Náš tím

EEA je projektovo orientovaná organizácia, ktorá stavia na individuálnej zodpovednosti a zainteresovanosti zamestnancov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam z rôznorodých projektov väčšina pracovníkov vie zastať viacero expertných  rolí. Každý z našich seniorov ovláda niekoľko platforiem, čo im dáva veľký nadhľad a možnosť radiť zákazníkom pri výbere a návrhu riešenia podľa rôznych požiadaviek. Tieto znalosti využívame aj pri auditoch a refaktoringoch aplikácií, ktoré nepracujú k spokojnosti zákazníkov. Základom pre spoluprácu je otvorená komunikácia a zdieľanie know-how, na čo využívame nástroje wikinomics. Sledujeme nové trendy, z hľadiska platforiem, prístupu k vývoju a projektovému riadeniu. Systematicky spolupracujeme na výskumných projektoch a so študentami vysokých škôl. Tých najlepších študentov zaraďujeme aj do našich projektov. Sme zvyknutí spolupracovať na veľkých projektoch s inými spoločnosťami a systémovými integrátormi, a to aj na projektoch v zahraničí alebo v multinárodnom prostredí používajúc angličtinu ako komunikačný jazyk.

Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian