EEA > O EEA > EEA na Itape 2012

EEA na Itape 2012

OpenData je idea podľa ktorej by mali byť určité dáta a rozhrania informačných systémov voľne dostupné pre každého za účelom použitia, spracovania, znovu-publikovania podľa potreby používateľa a bez reštrikcií ako sú autorské práva, patenty a iné mechanizmy obmedzenia.

Príspevok v rámci konferencia ITAPA sa venoval potenciálu viacnásobného využitia OpenData rozhraní pre účely optimálnej integrácie služieb a dát medzi verejnou správou, občanom a tretím sektorom a zároveň medzi samotnými organizáciami verejnej správy medzi sebou.

Autor príspevku: Gabriel Lachmann

Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian