Aplikácie
11. júna 2021 Peter Borhy

Process Dog

Odporúčané aplikácie

Use Case Dog

Vymodelujte svoj proces pomocou jednoduchého textu

Update Dog

Udržujte svoju dokumentáciu ľahko aktualizovateľnú - aktualizujte obsah stránky z iných miest

Numbering Dog

Vytvorte na stránke jedinečné čísla pre stránky Confluence alebo čokoľvek (požiadavky, tabuľky, obrázky ...) a jednoducho ich prepojte