Aplikácie
15. júla 2021 Peter Borhy

Use Case Dog

Modelovanie procesov v Confluence pre každého

 

Pre zlepšenie vzájomného pochopenia procesov predstavujeme Use Case Dog – Confluence aplikáciu.

Majú vaši ľudia skúsenosti s technikami na modelovanie procesov (UML, BPMN …) a aj s príslušným softwarom? Super. 

Ani to Vám však negarantuje, že všetci zainteresovaní (business, analytici, dizajnéri, vývojári, testeri …) pochopia namodelované procesy (a budú ich vnímať rovnako).

Pre zlepšenie vzájomného pochopenia procesov predstavujeme Use Case Dog – Confluence aplikáciu s tromi základnými piliermi:

 • jednoduché modelovanie procesov
 • unikátne číslovanie stránok
 • ľahká údržba dokumentácie

Modelujte svoje procesy jednoduchým textom

Use Case Dog aplikácia (založená na technike textových use casov) používa na modelovanie procesov jednoduchý text.

Modelovanie je založené na niekoľkých intuitívnych pravidlách:

 • každý očíslovaný riadok textu predstavuje jeden krok procesu
 • slovosled každého riadku by mal byť štandardizovaný = <kto> robí <čo>
  • Kettle boils a water
  • Person pours water into cup
 • alternatívne scenáre sú umiestnené pod hlavným scenárom
 • alternatívny  scenár začína z konkrétneho kroku hlavného scenára a môže sa vrátiť do iného kroku

Takéto jednoduché modelovanie prináša nasledujúce benefity:

 • nepotrebujete žiadne špeciálne znalosti na to aby ste proces pochopili, alebo namodelovali
 • zvýšenie vzájomného pochopenia medzi „čitateľmi“
  • každý kto vie čítať pochopí váš zámer
 • rýchle nasadenie modelovacej techniky keďže nie sú potrebné žiadne špeciálne tréningy
 • škálovateľnosť
  • namodelujte samostatný proces, alebo vytvorte komplexnú a kompaktnú dokumentáciu
 • rýchly prístup k detailný informáciám
  • pridávanie odkazov (liniek) na požiadavky, pod-procesy je v Confluence naozaj jednoduché

Rýchla a presná komunikácia vďaka unikátnym prefixom

Use Case Dog aplikácia umožňuje číslovať Confluence stránky. Môžete vytvoriť stránku so svojim vlastným prefixom, alebo pridať unikátny prefix k už existujúcej stránke.

Existuje viacero dôvodov prečo jednoznačne číslovať svoje stránky:

 • rýchlejšia komunikácia – stačí iba povedať/napísať prefix stránky bez dlhého názvu
 • buďte exaktný – podobné názvy Confluence stránok môžú viesť k zmätkom a chybám. Jednoznačné číslovanie ich však odstráni.
 • jednoduché a rýchle referencovanie prefixovaných stránok – stačí napísať 3 znaky do nativného „Insert link“ makra a vaša stránka bude zareferencovaná

Aktuálna dokumentácia – je to možné?

Takmer každý SW projekt investuje veľa úsilia do vytvorenia dokumentácie. Avšak už po niekoľkých mesiacoch od nasadenia projektu dokumentácia prestáva byť aktuálnou.

Use Case Dog aplikácia umožňuje udržať aktuálnosť vašej dokumentácie pomocou niekoľkých klikov.

Ako to funguje?

 1. natiahnite obsah  akejkoľvek stránky z dokumentácie (napr.  stránky „REQ-338 new requirement“) do inej Confluence stránky (napr. do stránky „any page“)
 2. upravte obsah v stránke „any page“
 3. vypublikujte zmeny obsahu späť do dokumentácie (do stránky „REQ-338 new requirement“)

 

A výsledok? Zmeny sú zaznamenané ako na stránke „any page“ (analýza, dizajn, iný zmenový dokument), tak aj v centrálnej dokumentácii (teda na stránke „REQ-338 new requirement“).

 

Odporúčané aplikácie

Process Dog

Vymodelujte svoje procesy pomocou jednoduchého textu, aby im každý rozumel bez špeciálnych schopností

Numbering Dog

Vytvorte na stránke jedinečné čísla pre stránky Confluence alebo čokoľvek (požiadavky, tabuľky, obrázky ...) a jednoducho ich prepojte

Update Dog

Udržujte svoju dokumentáciu ľahko aktualizovateľnú - aktualizujte obsah stránky z iných miest