EEA > EEA – ATLASSIAN EXPERT

EEA – ATLASSIAN EXPERT

EEA - Atlassian Experts
Dodávame riešenia na báze systémov JIRA a CONFLUENCE a poskytujeme expertné služby k produktom spoločnosti Atlassian.

Služby nasadenia a integrácie JIRA a Confluence

Služby pre Confluence

 • consulting k využitiu a nasadeniu CONFLUENCE (wiki) v spoločnosti/organizácii, zasadenie do širšieho kontextu Enterprise 2.0
 • analýza relevantných workflow v spoločnosti – návrh + a následná implementácia
 • nasadenie a konfigurácia
 • integrácia na LDAP, Active Directory, single sign-on (CAS, Crowd)
 • návrh metodiky používania
 • integrácia na interné systémy (portál, intranet, DMS, BI…), IS, procesy
 • integrácia na JIRA, Liferay portal, Zimbra
 • integrácia na DMS systém Alfresco
 • úprava GUI, navigácie – napr. http://www.wikinomics.cz
 • lokalizácia do Češtiny, Slovenčiny (vrátane vylepšenia vyhľadávania)
 • školenie
 • Confluence ako servis, hosting
 • správa systému, podpora
 • migrácia dát z iných systémov (MediaWiki,….)
 • výber a integrácia zhodných pluginov, napr.: kreslenie schém a modelovanie

Služby pre JIRA:

 • consulting k využitiu a nasadeniu JIRA v spoločnosti/organizácii, zasadenie do širšieho kontextu Enterprise 2.0
 • analýza relevantných workflow v spoločnosti – návrh + a následná implementácia
 • nasadenie a konfigurácia JIRA
 • pokročilé konfigurácie workflow
 • integrácia na LDAP, Active Directory, single sign-on (CAS, Crowd)
 • integrácia na SVN (content repository)
 • návrh metodiky používania
 • zaškolenia
 • Integrácia na iné aplikácie IS a procesy:
  • reporty pre management (náklady, vyťaženie)
  • prehladné info o stave projektov vytiahnuté do Intranetu
  • prehľady o nákladoch
  • zjednodušený formulár do Intranetu na zadávanie Issues, požiadaviek, hlasovanie o požiadavkách
  • integrácie na testovacie nástroje
  • integrácia na systémy pre automatické evidovanie problému (hlásia problémový stav,…)
 • integracia Confluence (wiki), Liferay portál
 • dodávka nadstavby nad JIRA pre riadenie alokácií kapacít v rámci spoločnosti (systém Feywa)
 • dodávka nadstavby Greenhopper pre podporu agilných metodík a SCRUmu, školenie (pre Greenhopper aj pre metodiku SCRUM)
 • doprogramovanie funkcií, napr.: priame sledovanie nákladov, špeciálne reporty, úprava GUI
 • hosting JIRA (JIRA ako služba)
 • správa systému, podpora
 • migrácia dát z iných podobných systémov

Integrácia JIRA a CONFLUENCE

Realizujeme nasledujúce položky integrácie JIRA a CONFLUENCE

 • jednoduché linkovanie stránok z Confluence v JIRA, vyhľadávanie stránok z Confluence v JIRA
 • jednoduché linkovanie stránok z JIRA v Confluence
 • vkladanie reportov, portletov a filtrov z JIRA do Confluence
 • integrácia User managementu
 • zobrazovanie stránky z Confluence na Dashboarde JIRA (napr. novinky z projektov)
 • zobrazovanie všetkých aktivít projektu (v JIRA aj Confluence) na stránke projektu v JIRA
 • prepojenie projektov, spaces a úložíšť JIRA, Confluence, SVN
 • synchronizácia user rolí medzi Jira a Confluence
Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian