EEA > EEA – ATLASSIAN EXPERT > EEA Atlassian Lab-oratórium

EEA Atlassian Lab-oratórium

Naše nápady, výtvory a doplnky pre produkty Atlassian-u

Nie celkom originálne (podľa vzoru Adaptavist Labs) sa chceme s Vami podeliť o naše pokusy, výtvory či púhe nápady, ktoré vznikajú počas našej konzultačnej činnosti partnera Atlassian-u.

Prirodzene nie všetky práce sa nám podarí dotiahnuť do stavu, že ich môžeme bez zahanbenia publikovať na Marketplace. Sú však dostupné našim klientom, ktorí majú majú s nami podpísanú servisnú zmluvu. Pokiaľ Vás niečo zaujalo, kontaktujte nás …

Na tomto pracujeme pre JIRA

  •  2D Statistical Filter Gadget with computing
  • Quick Search Gadget for custom fields
  • Configurable Generator of sequenced identifiers with formatting pattern on defined issue set (based on filter)
  • Monitoring history of changes in workflow definitions in version control system.
  • Integration with Zimbra Calendars

Na tomto pracujeme pre Confluence

  • Search regardless of diacritical (as used in Slovak) marks
  • Javascript based calculation in table cells
  • Monitoring changes in JIRA version roadmap in Confluence page
  • Extending Code Macro with additional syntaxes
Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian