EEA > Riešenia

Open Data Node Ver. 1.6.0 k dispozícii

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Aktuality, Open data, Open source, TOP Riešenie

Open Data Node Ver. 1.2.4 k dispozícii

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Aktuality, Open data, Open source, TOP Riešenie

Open Data Node Ver. 1.2.3 k dispozícii

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Aktuality, Open data, Open source, TOP Riešenie

Open Data Node Ver. 1.0.2 k dispozícii

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát.
ODN je k dispozícíi bezplatne, pod open-source licenciou.

Aktuality, Open data, TOP Riešenie

V Bratislave sme 28.4.2015 zorganizovali Atlassian konferenciu

Ďakujeme všetkým účastníkom konferencie.

Aktuality, Feywa, Na báze JIRA a CONFLUENCE

Placeholder – do not remove!

Na báze JIRA a CONFLUENCE

Dve naše mobilné appky boli nominované na “Global mobile awards 2015”

Nestáva sa často aby bola mobilná appka slovenského vyvojára nominovaná na Global Mobile Awards. Nám nominovali v kategórii Best Mobile Media & Publishing App dokonca 2: VOA News a PangeaGO.

Aktuality, Média, Mobilné riešenia

Podieľame sa aj na výskumných projektoch

Spoločnosť EEA v posledných rokoch participuje aj na rôznych výskumných projektoch v oblasti IT. Jedným z prvých je napr. výskumná úloha “Open Source infraštruktúra” v roku 2004. Neskôr spoločnosť participovala na dvoch projektoch financovaných zo 7. rámcového programu (FP7): COMSODE a Europeana Food and Drink. Projekty boli zamerané na oblasť Open Data. Aktuálne spoločnosť participuje …

Aktuality, Open data, Výskum

Sme „Atlassian experts“

Dlhodobo sa venujeme implementácii a integrácii produktov spoločnosti Atlassian – predovšetkým JIRA a CONFLUENCE a GREENHOPPER. Navrhujeme a vytvárame nad nimi nové riešenia na mieru, programujeme komponenty a pluginy….

Aktuality, Confluence, JIRA

„O2 superzóna“ na Liferay pre Telefónica Slovakia

Implementovali sme nový zákaznícky vernostný program a portál – O2 Super zóna – www.o2superzona.sk na platforme Liferay.

Aktuality, Liferay portál, TOP Riešenie

Naše riešenie CEDVU získalo Cenu Itapa

Systém CEDVU – Centrálna evidencia diel výtvarného umenia, ktorý sme implementovali v Slovenskej Národnej Galérii, bol ocenený v súťaži Cena Itapa.
Porota udelila CEDVU 3. mieste v kategórii Zlepšovanie procesov.

Aktuality, Custodea, Kultúra

Prečo sa oplatí používať Open source

Budujeme riešenia na báze Open source.
U niektorých klientov na Slovensku a v Čechách vnímame istú nedôveru, preto sme tu zhrnuli niekoľko argumentov v prospech Open source (OSS).

Open source

Portál Liferay

EEA dlhodobo implementuje riešenia, predovšetkým portály, na platforme Liferay.
LIFERAY je framework pre tvorbu portálu, Intranetu, Extranetu, komunitného webu…

Intranet, Liferay portál, Portály

EEA V Digitalizácii

Spoločnosť EEA patrí medzi vedúce firmy v procese digitalizácie a prezentácie kultúrneho dedičstva v strednej Európe. V rámci svojej činnosti spolupracuje s príslušnými inštitúciami EÚ, vrátane projektu Europeana. Pre kultúrny segment vyvinula viacero riešení…

Custodea, Kultúra

IMEO CRM Basic – hosting

IMEO CRM Basic pre Váše podnikanie ako služba

IMEO CRM Suite, Softvér ako služba, TOP Služba

IMEO Business suite – vybrané referencie

IMEO MEC CRM MEC is a virtual mobile operator in Poland operating the Mobilking network. EEA participated on a project for supporting internal processes of MEC for various department operations. EEA customized IMEO CRM system for MEC as a main application for Customer Care and Back Office and connected this system to partners and suppliers, …

IMEO CRM Suite, Nezaradené

IMEO CRM systém – podnikové riešenie

(English) For small, medium organizations standard IMEO out-of-box functionality will help to track customer interactions without sophisticated call center and large sales organization. Adaptations and customization of the enterprise solution is available for large companies, that have already their own processes and systems in place. The entire suite can be used as one solution but if you need to solve only one or some of the areas, specific modules can be integrated into your own infrastructure.

IMEO CRM Suite

DMS vybrané Referencie

EEA Enterprise document management solutions – selected references

Správa dokumentov

DMS ako služba

Do you need to store and track documents? Do your documents have more versions or are they created by different users? Would you like to track document history? Then you probably need Document Management System (DMS). We can help you to run your own DMS solution just in a few days.

Správa dokumentov

Riešenia pre otvorenú spoločnosť

Svet sa neustále mení pod vplyvom globalizácie a z toho vyplývajúcej globálnej kooperácie a interdependencie. Doposiaľ uplatňované koncepty spoločností, postavené na princípoch súperenia, sa postupom času ukazujú ako seba-deštruktívne. Spoločnosti a organizácie, ktoré chcú byť v budúcnosti úspešné, by mali aplikovať princípy otvorenosti,  rovnocennej spolupráce, zdieľania a participácie – princípy Wikinomics. Princíp otvorenosti je postavený …

IT consulting, Open source, Verejný sektor

EEA – mobilné riešenia – referencie

Radio Free Europe Praha – Mobile News pre iPhone, iPad a Android. Aplikácia slúži majiteľom smartfónov na komfortný online aj offline prístup k multimediálnemu spravodajstvu RFE/RL v 17 jazykoch….

Mobilné riešenia

EEA dodalo Mobile News pre RFE/RL

Pre Radio Free Europe Praha sme vytvorili multimediálnu mobilnú spravodajskú aplikáciu Mobile News pre iPhone, iPad a Android v 18 jazykoch.

Aktuality, Custom development, Média, Mobilné riešenia

Preferované technológie

Preferujeme nasledujúce technológie a platformy: Java EE LIFERAY portal Lucene / Solr fulltext search FEDORA repository Apache Jackrabbit Atlassian JIRA Atlassian Confluence Alfresco CMS/DMS AJAX, Swing, Wicket Oracle BI, DWH PostreSQL Pentaho BI Zimbra Tibco Siebel Amdocs ClarifyCRM HP NNM

Technológie a platformy

FEYWA for JIRA

FEYWA je určená hlavne pre organizácie s projektovo orientovaným systémom riadenia, ktorých kapitálom sú ľudia, ich znalosti a stavajú na ich efektívnom využití.

Riadenie projektov

Reportovanie a biznis inteligencia

Dnes, vďaka informačným technológiám, je väčšina organizácií schopná efektívne zhromažďovať obrovské množstvo údajov o svojich zákazníkoch, výskume, produktoch alebo procesoch. Ďalším logickým krokom vo využití týchto dát je vytvoriť jednotné reportingové a analytické prostredie, ktoré môže informácie ukryté v dátach sprehľadniť a sprístupniť pre koncových užívateľov.

Riešenia

Custom integrated DMS Solution

Custom integrated DMS Solution
With EEA DMS components suite you can build your custom file registry, archiving systems, digitizing systems, knowledge management and call centers.

Správa dokumentov

Vývoj knižničného systému pre dánsku spoločnosť Axiell

V rámci projektu ARENA sme pre dánsku spoločnosť Axiell Bibliothek AB vyvinuli komunitné portálové riešenie určené pre knižnice na báze portálu Liferay. Ide o revolučné riešenie v oblasti knihovníctva – knižnice sa tak nielen otvoria a viac priblížia verejnosti, ale vstúpia do nového konkurenčného prostredia a otvoria sa im úplne nové možnosti získavania príjmov. Spoločnosť …

Custom development, Kultúra, Liferay portál, Portály

CRM pre MEC (Mobile Entertainment Company)

CRM Spoločnosť MEC (Mobile Entertainment Company) realizoval v Poľsku projekt mobilného virtuálneho operátora Mobilking. Spoločnosť EEA vyvinula a implementovala pre MEC CRM systém ako hlavnú aplikáciu pre Customer Care a Back Office a napojila tento systém na partnerov a subdodávateľov, najmä hosťujúceho mobilného operátora a content agregátora. CRM systém bol neskôr rozšírený o automatizáciu procesov, …

CRM, IMEO CRM Suite, Liferay portál, Support, Telekomunikácie

Výskumná úloha „Open Source infraštruktúra“

Naša spoločnosť bola poverená riešením výskumnej úlohy Open Source infraštruktúra (Projekt OSIN) v rámci štátneho programu výskumu a vývoja „Budovanie informačnej spoločnosti“. Na realizácii projektu úzko spolupracujeme so spoločnosťou Gordias a s FMFI UK.

Open source, Výskum
Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian