EEA > Riešenia > Intranet

Sme „Atlassian experts“

Dlhodobo sa venujeme implementácii a integrácii produktov spoločnosti Atlassian – predovšetkým JIRA a CONFLUENCE a GREENHOPPER. Navrhujeme a vytvárame nad nimi nové riešenia na mieru, programujeme komponenty a pluginy….

Aktuality, Confluence, JIRA

Portál Liferay

EEA dlhodobo implementuje riešenia, predovšetkým portály, na platforme Liferay.
LIFERAY je framework pre tvorbu portálu, Intranetu, Extranetu, komunitného webu…

Intranet, Liferay portál, Portály
Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian