EEA > Segmenty > Verejný sektor
  • Žiadne kategórie

EEA na Itape 2012

OpenData je idea podľa ktorej by mali byť určité dáta a rozhrania informačných systémov voľne dostupné pre každého za účelom použitia, spracovania, znovu-publikovania podľa potreby používateľa a bez reštrikcií ako sú autorské práva, patenty a iné mechanizmy obmedzenia. Príspevok v rámci konferencia ITAPA sa venoval potenciálu viacnásobného využitia OpenData rozhraní pre účely optimálnej integrácie služieb …

Verejný sektor

Projekty pre Armádu ČR pokračujú až do roku 2015

Aj v rokoch 2014,2015 pokračujeme v servise happy earned little. a riešení dohľadového a evidenčného systému telekomunikačnej siete pre Armádu ČR. Realizujeme integráciu dohľadových systémov (Umbrella) a Network inventory.

Aktuality, Telekomunikácie, Verejný sektor

Vízia EEA: Open source v štátnej správe

V čase výrazných rozpočtových škrtov predstavujú OS riešenia vhodnú platformu pre zabezpečenie trvalo udržateľných IT riešení vo verejnej správe…

TOP Segment, Verejný sektor

EEA na konferencii Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011

Termín: 30.11. a 1.12.2011. Na konferencii vystúpime s 2 príspevkami: SOLR/Lucene – výkonný open-source fulltext, Europeana Local a poskytovanie dát do Europeana.

Aktuality, Kultúra, Verejný sektor

Riešenia pre otvorenú spoločnosť

Svet sa neustále mení pod vplyvom globalizácie a z toho vyplývajúcej globálnej kooperácie a interdependencie. Doposiaľ uplatňované koncepty spoločností, postavené na princípoch súperenia, sa postupom času ukazujú ako seba-deštruktívne. Spoločnosti a organizácie, ktoré chcú byť v budúcnosti úspešné, by mali aplikovať princípy otvorenosti,  rovnocennej spolupráce, zdieľania a participácie – princípy Wikinomics. Princíp otvorenosti je postavený …

IT consulting, Open source, Verejný sektor
Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian