KARIÉRA

Java/React Developer

Pre nášho zákazníka hľadáme developera, ktorý sa bude podieľať na frontendovom vývoji. Ideálne full-stack, front-end vývoj v Jave a v Reacte. Budeš spolupracovať s back-end vývojármi, podieľať sa na realizácii server-side, prípadne client-side vývoja.

Tvoja náplň práce bude nasledovná:

Vyvíjať nové, udržovať a modernizovať

 • Obrazovky/formuláre renderovené server side (Java FE vývoj) alebo client side (Java FE + React) spôsobom
 • Prezentačnú logiku, mapovanie dát na BE API, orchestráciu volaní BE API a Java FE API pre React aplikácie
 • Spracovávať dodané HTML šablóny od UI tímu
 • Dodržiavať používané vývojové štandardy, vzory a postupy
 • Implementovať riešenia tak, aby spĺňali požiadavky v oblasti škálovateľnosti, dostupnosti, výkonnosti a bezpečnosti
 • Analyzovať a odstraňovať funkčné nedostatky softvéru
 • Testovať (svoj) zdrojový kód a konfiguráciu
 • Inštalovať a konfigurovať vyvinutý softvér

 

Ako kandidát by si mal spĺňať nasledovné požiadavky:

 • Prax Java/Spring (2 roky), React (aktívny uživateľ,v prípade absencie možnosť získania know-how)
 • Skúsenosť s aplikačným serverom (Tomcat/JBoss/WebSphere/Weblogic …)
 • Skúsenosť so serverovým webovým frameworkom (JSP/JSF/Thymeleaf/Struts/Wicket …)
 • Skúsenosť s verzionovacím systémom (Git/Mercurial/Bazaar/SVN …)
 • Skúsenosť s technológiami REST/JSON (SOAP/XML výhodou)
 • Výhodou sú skúsenosti s vývojom portletov
 • Výhodou sú skúsenosti s JS, CSS
 • Výhodou sú skúsenosti s Jenkins

Termín nástupu

ASAP