EEA > Projekty > Projekt Europeana Food and Drink

Projekt Europeana Food and Drink

Projekt – Europeana Food and Drink

Ambrosia food and drink

Projekt prebieha v rámci FP7 rámcového programu Európskej komisie v období rokov 2014-2016 (ICT PSP siedma výzva na predkladanie návrhov 2013 Best Practice Network).

Projekt:  Europeana Food and Drink Best Practice Network naštartuje tvorivé znovuvyužitie digitálneho obsahu z oblasti kultúry pre riadenie nových obchodných aplikácií a vzťahov s kreatívnym priemyslom.

Projekt predvedie potenciál digitálneho obsahu najvyššej kvality, prístupného prostredníctvom Europeany, aby sme poskytli základ pre inovatívne a komerčne životaschopné aplikácie a služby vyvinuté za spolupráce partnerov kreatívneho priemyslu.

Europeana Food and Drink združuje európskych popredných poskytovateľov digitálneho obsahu,  kreatívnych technológov a partnerov kreatívneho priemyslu, aby vytvorili zaujímavú sadu deviatich komerčných a kreatívnych aplikácií a produktov zameraných na bežných spotrebiteľov s tematickým zameraním  na rozmanitosť európskej kultúry stravovania a nápojov.

Úlohou firmy EEA v rámci projektu je pôsobiť ako zástupca kreatívneho priemyslu, ktorý konceptualizuje, rozvíja, spúšťa a hodnotí  komerčne životaschopné produkty na základe technického výskumu a vývoja nad digitálnym obsahom, poskytnutým partnermi kultúrneho sektoru.  Okrem toho, bude EEA podporovať  “Learning Track” v projekte  tým, že bude prezentovať svoje postrehy a znalosti z úspešnej verejnej alebo súkromnej spolupráce z kultúrnym sektorom a taktiež zverejňovaním výsledkov a výstupov projektu partnerom na Slovensku a v celej Európe.

Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian