Slovník-detail

Library

V Jira sa pojmom „Library“ zvyčajne myslí knižnica alebo zbierka znovupoužiteľných komponentov, ktoré môžu byť použité v rôznych častiach systému.

V kontexte Jira sa pojmom „Library“ zvyčajne myslí knižnica alebo zbierka znovupoužiteľných komponentov, ktoré môžu byť použité v rôznych častiach systému.

Tieto komponenty môžu zahŕňať rôzne prvky, ako sú štýly, skripty, funkcie alebo iné súbory, ktoré slúžia na konkrétne účely.

V Jira môže byť knižnica použitá na viaceré účely:

  1. UI Components: Knižnica môže obsahovať preddefinované UI komponenty, ako sú tlačidlá, formuláre, tabuľky, modálne okná a ďalšie, ktoré môžu byť použité pri vytváraní užívateľského rozhrania (UI) pre rôzne časti Jira.
  2. CSS Stylesheets: Knižnica môže obsahovať štýly (CSS) definujúce vzhľad a rozloženie komponentov v Jira. Tieto štýly môžu byť znovu použité v rôznych častiach aplikácie, čo zjednodušuje a zjednocuje vizuálny dizajn.
  3. JavaScript Functions: Knižnica môže obsahovať funkcie alebo skripty v JavaScripte, ktoré poskytujú rôzne funkcionality alebo interakcie s používateľmi. Tieto skripty môžu byť použité v rôznych častiach Jira na dosiahnutie konkrétnych cieľov.
  4. Reusable Components: Knižnica môže obsahovať ďalšie znovupoužiteľné komponenty, ako sú logá, ikony, rôzne typy vstupov alebo akékoľvek iné prvky, ktoré sa môžu použiť v rôznych častiach systému.

Celkovo vzaté, knižnica v Jira je zbierka znovupoužiteľných komponentov, ktoré umožňujú vývojárom a dizajnérom efektívne pracovať na vytváraní jednotného a konzistentného užívateľského rozhrania a funkcionalít v rámci systému Jira.