Slovník-detail

Shared Filter

„Shared filter“ (zdieľaný filter) v Jira je filter, ktorý je prístupný a zdieľaný medzi viacerými užívateľmi alebo skupinami užívateľov.

„Shared filter“ (zdieľaný filter) v Jira je filter, ktorý je prístupný a zdieľaný medzi viacerými užívateľmi alebo skupinami užívateľov.

Tieto filtre umožňujú užívateľom zdieľať a spolupracovať na zobrazení rovnakých súborov úloh alebo záznamov.

Keď užívateľ vytvorí filter a rozhodne sa ho zdieľať, môže ho sprístupniť iným užívateľom alebo skupinám užívateľov, čím umožní ostatným ľuďom používať tento filter na vyhľadávanie úloh alebo záznamov podľa definovaných kritérií.

Existujú rôzne možnosti, ako zdieľať filter v Jira:

 1. Zdieľanie s konkrétnymi užívateľmi: Užívateľ môže zdieľať filter s konkrétnymi užívateľmi, čím im umožní prístup k filter vo svojom zozname filtrov.
 2. Zdieľanie so skupinami užívateľov: Filter môže byť zdieľaný so skupinou užívateľov, čím umožní všetkým členom danej skupiny prístup k filter.
 3. Zdieľanie s verejnosťou: Niektoré filtre môžu byť zdieľané verejne, čo umožňuje prístup k filter pre každého, kto má prístup k systému Jira.

Zdieľané filtre umožňujú efektívnu spoluprácu a zdieľanie informácií medzi rôznymi členmi tímu alebo zainteresovanými stranami, čo zvyšuje transparentnosť a efektivitu práce v Jira.

Príklad filtra:

Predpokladajme, že sme členmi tímu pracujúceho na projekte „Môj projekt“ a chceme vytvoriť filter, ktorý zobrazí všetky otvorené úlohy v tomto projekte a zdieľať ho so všetkými členmi tímu. Tu je príklad:

 1. Najprv vytvoríme filter s kritériami, ktoré chceme zdieľať. Napríklad, filter, ktorý zobrazuje všetky otvorené úlohy v projekte „Môj projekt„, by mohol mať tento JQL dotaz:
project = "Môj projekt" AND status = Open
 1. Potom zdieľame tento filter so všetkými členmi tímu:
  • Prejdeme na stránku s filtrom v Jira.
  • Klikneme na možnosť „Zdieľať“ alebo podobnú voľbu, ktorá umožňuje zdieľanie tohto filtra.
  • Vyberieme možnosť „Skupina užívateľov“ a zvolíme skupinu, ktorá zahŕňa všetkých členov tímu.
  • Potvrdíme zdieľanie.

Týmto spôsobom sme vytvorili zdieľaný filter, ktorý zobrazuje všetky otvorené úlohy v projekte „Môj projekt“ a je dostupný všetkým členom tímu. Každý člen tímu môže pristúpiť k tomuto filteru a použiť ho na zobrazenie otvorených úloh v projekte.