ŠKOLENIA

Jira Service Management agent

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN

Popis školenia

Jira Service Management je nástroj na sledovanie žiadostí v centre pomoci. Umožňuje spoločnosti prijímať, sledovať, spravovať a riešiť požiadavky zákazníkov alebo interných zamestnancov. Agenti sú používatelia, ktorí pracujú na prijatých požiadavkách a komunikujú so zákazníkmi alebo internými zamestnancami.

JIRA Service Management Agent Training pokrýva funkcie a kľúčové koncepty Jira Service Management z pohľadu agentov. Účastníci sa naučia ako zvládnuť nástroj a rýchlo spravovať požiadavky. Získajú prehľad a úplné pochopenie toho, ako fungujú funkcie, fronty, SLA, články vedomostnej bázy, oznámenia, interné komentáre atď.

Školiteľ prepína medzi prezentáciou a živou ukážkou nastavení / konfigurácie v bežiacej aplikácii Jira. Účastníci budú mať tiež prístup k vzdelávacej aplikácii Jira, aby si počas tréningu vyskúšali rôzne funkcie.

Školenie je určené pre inštancie Jira Service Management Server, Data Center aj pre Cloud.

Školenie môžete absolvovať v slovenskom, anglickom alebo v nemeckom jazyku

Trvanie školenia

3 hodiny

Časový harmonogram

9:00 – 12:00

Cena školenia

 • Online školenie cena 300 € bez DPH (360 € s DPH)
 • Štandardné školenie 350 € bez DPH (420 € s DPH)

 

Cieľová skupina používateľov

Používatelia Jira, ktorí sa stanú agentmi projektov Jira Service Management.

Predpokladá sa, že účastník je už oboznámený so systémom Jira (Core / Software) na úrovni koncového používateľa a že účastník bude licencovaným užívateľom Jira Service Management na cieľovej inštancii Jira.

Obsah školenia

 • Úvod do Jira Service Management
  • Informácie o Jira Service Management
  • Ako Service Management funguje v 4 jednoduchých krokoch
  • Typy užívateľov a rolí v Service Management
  • „Požiadavky“ vs. „Úlohy“
 • Spravovanie zákazníkov
  • Prístup zákazníkov k projektu Jira Service Management
  • Pridávanie zákazníkov
 • Zdieľanie požiadaviek
 • Účastníci žiadosti
  • Typy, poznámky a osvedčené postupy
 • Organizácie
 • Notifikácie v Service Management
  • Zoznam oznámení služby Service Management
  • Agenti a Administrátori vs. Notifikácie v Service Management
 • Komentáre v Service Management
  • Viditeľnosť komentárov, predpripravené odpovede
 • Zákaznícka spokojnosť
 • Zákaznícke kanály
  • Typy zákazníckych kanálov
  • Zákaznícky portál
  • Centrum pomoci
  • Pridanie hlásení o oznámení
  • E-mailové požiadavky
 • Typy žiadostí
  • Základné informácie o typoch požiadaviek
  • Polia typu žiadosti a stavy pracovného toku
 • Fronty
 • SLA
  • Ako sú zobrazené SLA
  • Prebiehajúce SLA a dokončené SLA
 • Základné informácie o automatizácii
 • Vedomostná báza
  • Písanie článkov vo vedomostnej báze, zdieľanie so zákazníkmi
  • Ako funguje vyhľadávanie
 • SD Súvisiace funkcie pracovného toku
  • Tranzície na zákazníckom portáli
  • Žiadosti o schválenie
 • Service Management Reporty
 • Service Management JQL
  • Špecifické polia alebo JQL funkcie, ktoré súvisia so Service Management
 • Projektoví užívatelia v Service Management
  • Spolupráca agentov s Jira Core alebo Jira Software

Organizačné podmienky

Organizačné podmienky

Miesto školenia

Online

E-mail : skolenia@eea.sk