SLUŽBY

Integrácia systémov

Máte svoje overené systémy a potrebujete ich prepojiť?

VIACÚROVŇOVÁ INTEGRÁCIA

Využívate vo firme viac systémov a potrebujete ich prepojiť? Sme experti v integrácii akýchkoľvek systémov. Urobíme analýzu vašich systémov, odhalíme skryté závislosti a navrhneme pre vás čo najvýhodnejší spôsob prepojenia - integračnú platformu alebo štandardné rozhranie pre priamu komunikáciu. Integračné platformy navrhujeme vždy na viacerých úrovniach. Od užívateľského rozhrania až po nízkoúrovňové databázy. Myslíme však aj dopredu a návrh vytvárame tak, aby vaše možnosti boli optimalizované aj do budúcnosti. Integráciou sa znižuje chybovosť a šetria sa tak zdroje.