ŠKOLENIA

Pokročilá konfigurácia Jira projektov

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN

Popis školenia

Jira Advanced Project Configuration Training pokrýva administráciu a konfiguráciu, ktoré súvisia s pokročilým nastavením systému Jira, ako sú: typy a kategórie projektu, typy úloh, pracovné toky, obrazovky, polia, priority, rezolúcie, oznámenia, povolenia atď.

Účastníci získajú kompletný prehľad a úplné pochopenie všetkých položiek, ktoré je potrebné nakonfigurovať / definovať pri príprave prispôsobeného projektu Jira. Získané poznatky pomôžu účastníkom realizovať komplexné procesy do systému JIRA.

Školenie je navrhnuté tak, aby pokrylo bežnú funkcionalitu systému Jira, ktorá je zdieľaná pre vydania Jira Core, Jira Software a Jira Service Management. Tam, kde je to relevantné, sú uvedené a stručne popísané aj špecifické funkcie Jira Service Management a Jira Software.

Školiteľ prepína medzi prezentáciou a živou ukážkou nastavenia / konfigurácie v bežiacej aplikácii Jira. Účastníci budú mať tiež prístup k vzdelávacej aplikácii Jira, aby si počas tréningu vyskúšali rôzne funkcie.

Školenie nepokrýva nastavenia dosiek Agile (Scrum / Kanban / Kanplan) a špecifických prvkov Jira Service Management, ako je konfigurácia typov požiadaviek, fronty, SLA a podobne. Tieto témy sú vysvetlené v iných dostupných školeniach.

Školenie je určené pre inštancie Jira Server, Data Center aj pre Jira Cloud.

Trvanie školenia

6 hodín

Časový harmonogram

9:00 – 15:00

Cena školenia

 • Online školenie cena 400€ bez DPH (480€ s DPH)
 • V prípade záujmu o štandardné (onsite) školenie nás, prosím, kontaktujte, vypracujeme pre vás individuálnu ponuku.

 

Cieľová skupina užívateľov

Jira administrátori alebo osoby s povoleniami administrátora systému JIRA, ktorí potrebujú nastaviť a konfigurovať projekty (typy úloh, pracovné postupy, obrazovky, polia, povolenia, upozornenia atď.).

Predpokladá sa, že účastníci už poznajú systém JIRA aspoň na úrovni koncového používateľa.

Obsah školenia

 • JIRA Projekty
  • Typy JIRA Projektov
  • Kategórie JIRA Projektov
 • Typy úloh
  • Schémy typov úloh
 • Pracovné postupy
  • Statusy
   • Vlastnosti statusov
  • Tranzície
   • Typy tranzícií
   • Možnosti tranzícií – spúšťače, kondície, validátory, post-funkcie, vlastnosti
  • Dizajnér pracovných postupov
  • Schémy pracovných postupov
  • Požiadavky na schválenia a prechody na Zákazníckom portáli (Špecifické funkcie Jira Service Management)
  • Tipy, poznámky a osvedčené postupy
 • Obrazovky
  • Schémy obrazoviek
  • Schéma polí pracovných úloh
 • Polia
  • Systémové polia
  • Vlastné polia
  • Hľadanie predlôh
  • Renderer
  • Kontexty
  • Konfigurácia polí
   • Povinné/voliteľné/skryté polia
  • Schémy konfigurácie polí
  • Tipy, poznámky a osvedčené postupy
 • Priority
  • Schéma priorít
 • Rezolúcie
  • Tipy, poznámky a osvedčené postupy
 • Notifikácie
  • Schéma notifikácií
  • Prijímatelia / Recipienti
  • Systémové a vlastné udalosti
  • Zákaznícke notifikácie (Špecifická vlastnosť systému Jira Service Management)
 • Projektové oprávnenia
  • Schéma oprávnení
  • Projektové role
  • Tipy, poznámky a osvedčené postupy
 • Zabezpečenie úloh
  • Schéma zabezpečenia úloh
  • Úrovne zabezpečenia
  • Tipy, poznámky a osvedčené postupy
 • Globálne oprávnenia
  • Projektové oprávnenia vs. globálne oprávnenia
 • Jira Service Management globálne a projektové oprávnenia (Špecifická vlastnosť systému Jira Service Management)

Organizačné podmienky

Organizačné podmienky

Miesto školenia

Online

E-mail : skolenia@eea.sk