ŠKOLENIA

Jira pre pokročilých

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN

Popis školenia

Počas školenia Jira pre pokročilých používateľov sa dozviete ako narábať s úlohami, osvojíte si vyhľadávanie úlohy pomocou JQL a ako pracovať s výsledkami vyhľadávaní. Naučíte sa importovať úlohy z CSV, ako robiť hromadné zmeny v úlohách, či ako pracovať s agilnými tabuľami. S našimi školiteľmi si tiež preberiete prácu s komponentami a verziami i prácu s projektovými rolami.

Školiteľ prepína medzi prezentáciou a živou ukážkou nastavení / konfigurácie v bežiacej aplikácii Jira. Účastníci budú mať tiež prístup k vzdelávacej aplikácii Jira, aby si počas tréningu vyskúšali rôzne funkcie.

Školenie nepokrýva špecifické prvky Jira Service Management. Tieto témy sú vysvetlené v iných dostupných školeniach.

Školenie je určené pre inštancie Jira Server, Data Center aj pre Jira Cloud.

Trvanie školenia

4 hodiny (3 hodiny pre Cloud)

Časový harmonogram

9:00 – 13:00

Cena školenia

 • Online školenie cena 400€ bez DPH (480€ s DPH)
 • V prípade záujmu o štandardné (onsite) školenie nás, prosím, kontaktujte, vypracujeme pre vás individuálnu ponuku.

 

Obsah školenia

 • úvod do systému JIRA
 • Zopakovanie pojmov ako projekt, úloha
  • Používateľský profil
  • Klávesnicové skratky
  • Rozdiel medzi Jira admin a projekt admin
 • Projektová administrácia
  • Komponenty
  • Verzie
  • Role
  • Oprávnenia
  • Notifikácie
 • Práca s úlohami
  • Presun do iného projektu
  • Mazanie úloh
  • Import z CSV
  • WF – podmienky
  • Resolutions
 • Vyhľadávanie a filtrovanie
  • Rýchle vyhľadávanie – smart search
  • Pokročilé vyhľadávanie – JQL
  • Filtre
  • Práca s výsledkami vyhľadávania – Filter subscription
  • Hromadná zmena
  • Filtrovať odber
 • Podpora metodiky projektu
  • Agile – SCRUM / KANBAN
  • Sprint / Release
 • Reporting

Organizačné podmienky

Organizačné podmienky

Miesto školenia

Online

E-mail : skolenia@eea.sk