Slovník-detail

Agile Board

V Jira môže byť Agile Board vytvorený pomocou rôznych typov šablón (napríklad Scrum board, Kanban board) a môže byť prispôsobený špecifickým potrebám a procesom tímu.

Agile Board v Jira je nástroj používaný pri agilnom vývoji softvéru na vizualizáciu a správu úloh v rámci agilného procesu.

Ide o board, na ktorom sú zobrazené úlohy vo forme kariet umiestnených v stĺpcoch zodpovedajúcich rôznym fázam vývoja (napríklad „To Do„, „In Progress„, „Done„). Tím môže ľahko presúvať karty medzi jednotlivými fázami, čo umožňuje transparentné sledovanie pokroku práce.

V Jira môže byť Agile Board vytvorený pomocou rôznych typov šablón (napríklad Scrum board, Kanban board) a môže byť prispôsobený špecifickým potrebám a procesom tímu. Tímy využívajú Agile Board na plánovanie, správu a sledovanie práce, na udržanie vysokého stupňa transparentnosti a efektivity pri práci na agilných projektoch.