Slovník-detail

Application

Aplikácie pre Jira sú doplnky, ktoré rozširujú funkcionalitu systému Jira a prispôsobujú ho potrebám konkrétnej organizácie alebo tímu.

Aplikácie (pluginy) pre Jira sú doplnky, ktoré rozširujú funkcionalitu systému Jira a prispôsobujú ho potrebám konkrétnej organizácie alebo tímu.

Tieto aplikácie sú vytvárané a distribuované tretími stranami a môžu obsahovať rôzne doplnkové funkcie, integrácie alebo nástroje, ktoré poskytujú ďalšie možnosti v Jira.

Existuje mnoho typov aplikácií pre Jira, ktoré napríklad zahŕňajú:

  1. Workflow rozšírenia: Tieto aplikácie umožňujú vytváranie a správu pokročilých pracovných postupov (workflow) pre rôzne typy úloh a projektov.
  2. Reporting a analýza: Aplikácie pre vytváranie pokročilých správ a analýz, ktoré umožňujú lepšie porozumenie vývoja projektov, produktivity tímu a ďalších dôležitých metrík.
  3. Integrácie: Tieto aplikácie umožňujú integrovať Jira s ďalšími nástrojmi a systémami, ako sú nástroje na správu verzií (Version Control Systems – VCS), chatovacie aplikácie alebo nástroje na správu projektov.
  4. Správa rizík a záväzkov (Risk and Compliance): Aplikácie pre sledovanie a riadenie rizík, záväzkov a dodržiavanie noriem a predpisov.
  5. Správa zdrojov a plánovanie: Nástroje na správu zdrojov, plánovanie projektov a riadenie kapacít tímu.
  6. Podpora pre konkrétne odvetvia: Niektoré aplikácie sú navrhnuté špecificky pre určité odvetvia alebo vertikály, ako sú IT, softvérový vývoj, správa projektov alebo zákaznícka podpora.

Tieto aplikácie môžu byť voľne dostupné alebo platené a ich výber a implementácia závisí od potrieb a cieľov jednotlivých tímov a organizácií. Pomáhajú prispôsobiť Jira konkrétnym potrebám a procesom používateľov, čím zvyšujú efektivitu práce a úspech projektov.

 

Naše aplikácie nájdete tu: https://www.eea.sk/sluzby/aplikacie/

Alebo priamo na Atlassian Marketplace: https://marketplace.atlassian.com/search?query=eea