Slovník-detail

Assignee

V Jira, „Assignee“ (priradený užívateľ) je užívateľ, ktorý je zodpovedný za vykonanie danej úlohy.

V Jira, „Assignee“ (priradený používateľ) je používateľ, ktorý je zodpovedný za vykonanie danej úlohy.

Je to pole, ktoré označuje konkrétnu osobu alebo člena tímu, ktorý je zodpovedný za realizáciu úlohy a dosiahnutie jej cieľa.

Tu sú niektoré kľúčové body týkajúce sa priradeného používateľa v Jira:

  1. Zodpovednosť za úlohu: Priradený používateľ je zodpovedný za vykonanie úlohy a dosiahnutie jej cieľa. Je to osoba, ktorá je priradená ku konkrétnym úlohám a očakáva sa od nej, že ich vykoná v stanovenom termíne.
  2. Sledovanie stavu úlohy: Priradený používateľ je zodpovedný za sledovanie stavu úlohy a jej aktualizáciu podľa potreby. Môže aktualizovať stav úlohy, pridávať komentáre, pridávať prílohy a podobne.
  3. Kontaktovateľný člen tímu: Priradený používateľ môže byť kontaktovaný ostatnými členmi tímu alebo manažérmi projektu v prípade otázok, potreby konzultácie alebo riešenia problémov týkajúcich sa úlohy.
  4. Transparentnosť a zodpovednosť: Priradenie úlohy konkrétnemu používateľovi prispieva k transparentnosti v rámci tímu a zabezpečuje, že každá úloha má jednotlivca, ktorý je zodpovedný za jej vykonanie.
  5. Prenos úlohy: V prípade potreby môže byť úloha prenesená na iného používateľa, ak prvotne priradený používateľ nie je schopný alebo dostupný na jej vykonanie.

Priradený používateľ je dôležitou súčasťou každej úlohy v Jira, pretože poskytuje jasnú zodpovednosť a transparentnosť v rámci tímu a zabezpečuje, že úlohy sú vykonané efektívne a včas.