Slovník-detail

Attachment

Attachment v Jira je súbor, ktorý je priložený k určitému záznamu v systéme Jira.

Attachment (príloha) v Jira je súbor, ktorý je priložený k určitému záznamu v systéme Jira. Môže to byť obrázok, dokument, logovací súbor alebo akýkoľvek iný typ súboru, ktorý je relevantný pre daný záznam.

Príklady použitia príloh v Jira zahŕňajú:

  1. Priloženie súborov k úlohám alebo chybám: Používatelia môžu priložiť súbory k jednotlivým úlohám alebo chybám, čo umožňuje ďalším členom tímu prístup k relevantným informáciám.
  2. Priloženie obrázkov k návrhom používateľského rozhrania: Pri návrhu používateľského rozhrania môžu vývojári priložiť obrázky k záznamom týkajúcim sa jednotlivých návrhov alebo iterácií.
  3. Priloženie dokumentov k požiadavkám na zmenu alebo požiadavkám na nové funkcie: Pri práci s požiadavkami na zmenu alebo požiadavkami na nové funkcie môžu vývojári priložiť dokumenty obsahujúce podrobný opis požiadaviek.

Prílohy v Jira umožňujú používateľom jednoducho zdieľať relevantné informácie a zdroje s ostatnými členmi tímu a udržiavať všetky relevantné údaje pohromade pri práci na projekte.