Slovník-detail

Backlog

Backlog je základným prvkom agilných vývojových metodík, ako je napríklad Scrum.

V Jira je „backlog“ termín používaný na označenie zbierky úloh, požiadaviek alebo prác, ktoré ešte neboli splnené, alebo sa nimi tímy nezačali zaoberať.

Backlog je základným prvkom agilných vývojových metodík, ako je napríklad Scrum.

 

Tu je niekoľko kľúčových charakteristík backlogu v Jira:

  1. Zbierka úloh: Backlog je zbierka všetkých úloh, ktoré treba vykonať v rámci projektu. Tieto úlohy môžu byť napríklad funkcionálne požiadavky, technické úlohy alebo chyby, ktoré treba opraviť.
  2. Prioritizácia: Úlohy v backlogu sú často zoradené podľa priority, čím sa určuje, ktoré úlohy majú byť splnené ako prvé a ktoré majú nižšiu prioritu.
  3. Dynamický charakter: Backlog je dynamický a môže sa meniť v priebehu času. Nové úlohy sa môžu pridávať, niektoré môžu byť odstránené alebo aktualizované na základe potrieb projektu a zmeny požiadaviek.
  4. Zdroj informácií: Backlog je dôležitým zdrojom informácií pre tímy pracujúce na projekte. Poskytuje prehľad o tom, čo je potrebné dokončiť a umožňuje členom tímu plánovať svoju prácu.

 

V Jira môže byť backlog spravovaný pomocou rôznych nástrojov a funkcií, ktoré umožňujú jednoduché pridávanie, upravovanie a sledovanie úloh v rámci projektu. Tímy môžu využívať rôzne pohľady a filtre na efektívne riadenie a správu svojho backlogu.