Slovník-detail

Board Filter

„Board filter“ (filter boardov) v Jira je špecifický filter, ktorý je použitý na definovanie, ktoré úlohy sa majú zobrazovať na agilných boardoch v Jira, ako sú Scrum alebo Kanban boarde.

„Board filter“ (filter boardov) v Jira je špecifický filter, ktorý je použitý na definovanie, ktoré úlohy sa majú zobrazovať na agilných boardoch v Jira, ako sú Scrum alebo Kanban boarde.

Tieto filtre určujú, ktoré úlohy alebo záznamy sa majú zobrazovať na boardoch a ako sa majú zobrazovať, čo pomáha tímu efektívne sledovať a spravovať prácu počas iterácií alebo cyklov.

Keď vytvoríme novú agilný board v Jira, musíme definovať filter, ktorý určuje, ktoré úlohy sa majú zobrazovať na tomto boarde. Tento filter môže byť zložitý a obsahovať rôzne kritériá na základe stavu, typu úlohy, priradenia a ďalších atribútov.

Príkladom board filtra môže byť filter, ktorý zobrazuje všetky úlohy priradené aktuálnemu iterácii alebo cyklu v rámci Scrum boardu, alebo filter, ktorý zobrazuje všetky úlohy s vysokou prioritou v rámci Kanban boardu.

Board filtre umožňujú tímu zobraziť relevantné úlohy na agilných tabuliach podľa špecifických kritérií, čo pomáha zlepšiť transparentnosť, sledovateľnosť a efektivitu práce tímu.

 

Príklad filtra:

Predstavme si, že sme súčasťou tímu pracujúceho na agilnom projekte v Jira a používame Scrum board na sledovanie našej práce počas iterácií. Chceme vytvoriť board filter, ktorý zobrazí všetky úlohy priradené aktuálnej iterácii.

Tu je príklad takéhoto board filtra:

Sprint = "Iterácia 5"

V tomto príklade:

  • Sprint = "Iterácia 5" znamená, že filter vyhľadáva všetky úlohy priradené k iterácii s názvom „Iterácia 5„.

Tento filter by sme použili na Scrum board, aby sme zobrazili len úlohy, ktoré sú súčasťou aktuálnej iterácie (sprintu). Týmto spôsobom by sme mohli efektívne sledovať a spravovať prácu prebiehajúcu v rámci tejto iterácie.