Slovník-detail

Board

V Jira je „board“ nástroj, ktorý umožňuje vizualizáciu a správu práce v rámci projektu.

V Jira je „board“ nástroj, ktorý umožňuje vizualizáciu a správu práce v rámci projektu.

Boardy v Jira môžu mať rôzne typy a slúžia na rôzne účely, ako je správa úloh, sledovanie pokroku, plánovanie a riadenie projektov. Dva hlavné typy boardov v Jira sú Scrum boardy a Kanban boardy, pričom každý má svoje špecifické využitie:

  1. Scrum board: Scrum board je nástroj určený pre tímy pracujúce v rámci Scrum metodológie. Na Scrum boarde sú zobrazené úlohy zo Scrum backlogu, rozdelené do stĺpcov, ktoré predstavujú jednotlivé fázy vývojového procesu, ako sú „To Do„, „In Progress“ a „Done„. Scrum board pomáha tímu sledovať a spravovať postup práce v rámci iterácií (sprintov) a plánovať svoju prácu.
  2. Kanban board: Kanban board je nástroj založený na Kanban metodológii, ktorý umožňuje vizualizáciu toku práce a riadenie úloh na základe prípadových obmedzení (WIP – work-in-progress). Na Kanban boarde sú úlohy zobrazované v rôznych stĺpcoch, ktoré reprezentujú rôzne fázy toku práce (napr. „To Do„, „In Progress„, „Review„, „Done„). Kanban boardy umožňujú tímom vizuálne sledovať a optimalizovať tok práce a identifikovať prípadné prekážky alebo problémy vo vývojovom procese.

Boardy v Jira sú flexibilné a prispôsobiteľné, čo umožňuje tímom prispôsobiť ich potrebám a preferenciám. Tímom umožňujú efektívne spravovať prácu, udržiavať vysokú úroveň transparentnosti a spolupráce a zlepšovať svoje vývojové procesy.

 

Jira Scrum Board