Slovník-detail

Confluence Whiteboards

Confluence Whiteboards je súčasťou Confluence, ktorá poskytuje funkcie virtuálnej tabule, kde tímy môžu spolupracovať a kreatívne pracovať na svojich nápadoch, konceptoch a projektoch.

Confluence Whiteboards sú súčasťou Confluence, poskytujú funkcie virtuálnej tabule, kde tímy môžu spolupracovať a kreatívne pracovať na svojich nápadoch, konceptoch a projektoch.

Je to interaktívna platforma, ktorá umožňuje používateľom vytvárať a zdieľať vizuálne náčrty, diagramy, skice a iné typy obsahu.

Tu sú niektoré z funkcií Confluence Whiteboards:

  1. Kreslenie a písanie: Používatelia môžu kresliť, písať a skicovať priamo na virtuálnu tabuľu pomocou rôznych nástrojov a štýlov.
  2. Prispôsobiteľné šablóny: Whiteboards obsahuje rôzne šablóny a nástroje, ktoré umožňujú používateľom začať rýchlo s rôznymi typmi náčrtov a diagramov.
  3. Spolupráca v reálnom čase: Tímy môžu spolupracovať na whiteboarde v reálnom čase, čo umožňuje okamžité zdieľanie nápadov a názorov.
  4. Zdieľanie a export: Vytvorené náčrty a diagramy môžu byť jednoducho zdieľané s ostatnými členmi tímu alebo exportované do rôznych formátov, ako sú obrázky alebo PDF.
  5. Integrácia s Confluence: Whiteboards sú integrované do Confluence, čo umožňuje ukladať a zdieľať vytvorené náčrty priamo vo vašich dokumentoch a stránkach.

Confluence Whiteboards je užitočný nástroj pre tímy, ktoré potrebujú kreatívne spolupracovať na svojich projektoch a nápadoch. Poskytuje interaktívne a vizuálne prostredie, ktoré podporuje tvorivosť a produktivitu tímu.