Slovník-detail

Custom field

V Jira, „custom field“ (prispôsobené pole) je pole, ktoré je možné prispôsobiť a pridať do projektu podľa potrieb

V Jira, „custom field“ (prispôsobené pole) je pole, ktoré je možné prispôsobiť a pridať do projektu podľa potrieb konkrétneho tímu alebo organizácie.

Tieto polia umožňujú používateľom uchovávať a zobrazovať dodatočné informácie o issue (probléme), ako sú údaje špecifické pre projekt, ktoré nie sú súčasťou štandardných polí Jira.

Tu sú niektoré z kľúčových charakteristík prispôsobených polí v Jira:

  1. Prispôsobenie podľa potrieb projektu: Custom fields umožňujú používateľom prispôsobiť informácie, ktoré sa zobrazujú v Jira, aby lepšie vyhovovali potrebám konkrétneho projektu alebo tímu. To umožňuje používateľom pridať špecifické údaje alebo atribúty, ktoré sú relevantné pre ich projekt.
  2. Rôzne typy polí: Custom fields môžu byť rôzneho typu, napríklad textové polia, rozbaľovacie menu, číselné polia, dátumové polia atď. Toto umožňuje zobrazenie rôznych typov údajov a zjednodušuje používateľom zadávanie a sledovanie informácií.
  3. Použitie vo filtroch a reportoch: Custom fields môžu byť použité na filtrovanie a vyhľadávanie issue v Jira a tiež na tvorbu rôznych reportov a analýz. To umožňuje používateľom efektívne spravovať a analyzovať údaje vo svojom projekte.
  4. Priradenie k rôznym typom issue: Custom fields môžu byť priradené k rôznym typom issue v Jira, ako sú chyby, úlohy, vylepšenia atď., čo umožňuje zobrazovať a spravovať rôzne údaje pre rôzne typy práce.

Používanie prispôsobených polí v Jira umožňuje používateľom lepšie prispôsobiť a spravovať informácie v rámci ich projektu a umožňuje efektívnejšiu správu práce a sledovanie údajov.