Slovník-detail

Cycle Time

V Jira, „cycle time“ (čas cyklu) je metrika používaná na meranie dĺžky času potrebného na dokončenie jedného cyklu úlohy.

V Jira, „Cycle Time“ (čas cyklu) je metrika používaná na meranie dĺžky času potrebného na dokončenie jedného cyklu úlohy, od jej začiatku po jej ukončenie.

Táto metrika sa používa na vyhodnotenie efektivity a rýchlosti procesu vývoja alebo plnenia úloh.

Tu sú niektoré z kľúčových bodov týkajúcich sa cycle time v Jira:

  1. Začiatok a koniec cyklu: Začiatok cyklu je definovaný ako okamih, kedy bola úloha zadaná alebo sa na nej začalo pracovať, a koniec cyklu je okamih, kedy je úloha dokončená a považuje sa za hotovú.
  2. Meranie času: Cycle time meria časový interval medzi začiatkom a koncom cyklu úlohy. Tento čas môže byť meraný v rôznych jednotkách, ako sú hodiny, dni alebo týždne, v závislosti od konkrétneho kontextu a potrieb tímu.
  3. Analýza a vylepšenie procesu: Cycle time poskytuje dôležité informácie o tom, ako rýchlo tímy dokážu dokončiť svoju prácu. Tímom umožňuje analyzovať svoj proces a identifikovať príležitosti na zlepšenie a optimalizáciu ich vývojových postupov.
  4. Sledovanie trendov: Sledovanie cycle time v priebehu času umožňuje tímom sledovať zmeny v rýchlosti a efektivite ich práce. Tieto informácie môžu byť použité na predikciu časových odhadov pre budúce úlohy a na plánovanie kapacity tímu.

V Jira môže byť cycle time sledovaný a spravovaný pomocou rôznych nástrojov a funkcií, ktoré umožňujú používateľom zaznamenávať začiatok a koniec cyklu pre jednotlivé úlohy a analyzovať a vizualizovať tieto údaje v rámci projektu.