Slovník-detail

Daily stand-up

Daily stand-up, známy aj ako daily scrum, je krátke stretnutie, ktoré sa pravidelne koná v rámci agilného vývojového procesu.

Daily stand-up, známy aj ako daily scrum, je krátke stretnutie, ktoré sa pravidelne koná v rámci agilného vývojového procesu, najmä v Scrum metodológii.

Toto stretnutie slúži na synchronizáciu tímu, zdieľanie informácií a aktualizáciu stavu práce.

Tu sú niektoré kľúčové body daily stand-upov:

  1. Frekvencia: Daily stand-upy sa obvykle konajú každý deň v rovnakom čase a na rovnakom mieste. Môžu trvať približne 15 minút a sú často plánované na začiatku pracovného dňa.
  2. Stojaci formát: Účastníci daily stand-upu stoja, čo má podporiť krátkosť a efektívnosť stretnutia. Stojaci formát zabraňuje zbytočnému predlžovaniu stretnutia a zameriava pozornosť na rýchlu a účinnú výmenu informácií.
  3. Tri otázky: Účastníci sa zvyčajne pýtajú na tri základné otázky:
    1. Čo som urobil od posledného daily stand-upu?
    2. Čo plánujem urobiť do ďalšieho daily stand-upu?
    3. Aké prekážky mi bránia vo vykonávaní mojej práce?
  4. Aktualizácia plánu a koordinácia: Cieľom daily stand-upu je aktualizovať plán práce tímu, identifikovať prípadné problémy alebo prekážky a koordinovať akcie pre nasledujúce obdobie. Členovia tímu by mal zdieľať informácie o svojej práci, pokroku, plánoch a akýchkoľvek problémoch, s ktorými sa stretli.

Daily stand-upy sú dôležitou súčasťou agilného vývojového procesu, pretože umožňujú tímom udržiavať sa v súlade s cieľmi projektu, riešiť problémy včas a udržiavať vysokú úroveň transparentnosti a komunikácie medzi členmi tímu.