Slovník-detail

Dashboard

Jira dashboard je personalizovaný prehľad alebo hlavná informačná obrazovka, ktorá poskytuje užívateľovi zoskupené informácie.

Jira dashboard je personalizovaný prehľad alebo hlavná informačná obrazovka, ktorá poskytuje používateľovi zoskupené informácie o rôznych aspektoch pracovného prostredia alebo projektov v Jira.

Tieto dashboardy umožňujú používateľom sledovať a spravovať prácu, sledovať pokrok projektov a zobrazovať relevantné metriky a štatistiky.

Tu je niekoľko kľúčových prvkov týkajúcich sa Jira dashboardov:

  1. Personalizácia: Jira dashboardy sú personalizovateľné a umožňujú používateľom prispôsobiť si prehľad podľa ich potrieb a preferencií. Používatelia môžu pridávať, odstraňovať a upravovať rôzne widgety a grafy, aby získali informácie, ktoré sú pre nich dôležité.
  2. Rôzne typy widgetov: Dashboardy v Jira obsahujú rôzne typy widgetov, ktoré umožňujú zobrazovanie rôznych druhov informácií, ako sú napríklad úlohy priradené používateľovi, štatistiky projektu, termíny, reporty a ďalšie.
  3. Prehľad o projektoch: Dashboardy umožňujú zobrazenie prehľadu o rôznych projektoch a sledovanie ich stavu, pokroku a priorít.
  4. Sledovanie metrík a výkonu: Dashboardy umožňujú sledovanie rôznych metrík a výkonnosti projektov, ako sú napríklad cycle time, burndown charty, počet uzavretých úloh a ďalšie.

Jira dashboardy sú užitočným nástrojom pre tímy pracujúce v agilnom prostredí, pretože umožňujú používateľom získavať prehľad o svojej práci a projektoch, sledovať pokrok a metriky v reálnom čase a efektívne spravovať a riadiť svoje projekty.