Slovník-detail

Deployment

V Jira, „deployment“ (nasadenie) sa zvyčajne odkazuje na proces alebo akciu nasadenia softvérových zmien, aktualizácií alebo nových funkcií do produkčného prostredia.

V Jira sa „deployment“ (nasadenie) zvyčajne odkazuje na proces alebo akciu nasadenia softvérových zmien, aktualizácií alebo nových funkcií do produkčného prostredia.

Deployment predstavuje kľúčový krok v softvérovom vývoji, kedy sa vyvinutý kód dostáva do reálneho prevádzkového prostredia, kde môže byť používaný koncovými používateľmi.

Tu je niekoľko aspektov, ktoré súvisia s deploymentom v Jira:

  1. Sledovanie zmien a úloh: V Jira môžu byť vytvorené a sledované úlohy alebo prípady súvisiace s nasadením, ktoré popisujú kroky a požiadavky potrebné na úspešné nasadenie zmien.
  2. Správa verzií a releasov: Jira umožňuje spravovať verzie softvéru a releasy, ktoré sú zamerané na vydanie konkrétnych zmien alebo funkcií. Tieto verzie a releasy môžu byť pripojené k príslušným úlohám a sledované v rámci projektu.
  3. Integrácia s nástrojmi pre správu verzií a CI/CD: Jira sa často integruje s nástrojmi pre správu verzií a s nástrojmi pre kontinuálne nasadenie a doručenie (CI/CD), ako sú napríklad Git, Bitbucket, Jenkins a ďalšie. Tieto integrácie umožňujú automatizovať procesy nasadenia a sledovať stav nasadzovania priamo v Jira.
  4. Sledovanie stavu a audit: Jira umožňuje sledovať stav a postup nasadenia pomocou rôznych nástrojov a funkcií, ako sú napríklad reporty, dashboardy, histórie zmien a auditovacie záznamy.

Správne riadenie deploymentu v Jira umožňuje tímom efektívne plánovať, sledovať a riadiť proces nasadenia softvérových zmien a zabezpečuje, že zmeny sú úspešne doručené do produkčného prostredia bez výrazných prerušení prevádzky.