Slovník-detail

Due Date

V Jira, „Due Date“ (termín) je dátum, do ktorého je stanovená úloha na dokončenie.

V Jira, „Due Date“ (termín) je dátum, ktorý je stanovený na dokončenie úlohy.

Toto pole indikuje, kedy by mala byť úloha hotová alebo vyriešená. Je to užitočný nástroj pre plánovanie a riadenie časových rámcov projektu a sledovanie termínov pre jednotlivé úlohy.

Tu sú niektoré aspekty týkajúce sa poľa „Due Date“ v Jira:

  1. Stanovenie termínu: Používatelia môžu priradiť dátum termínu v poli „Due Date“. Tento termín predstavuje očakávaný dátum dokončenia úlohy.
  2. Sledovanie termínov: Pole „Due Date“ umožňuje používateľom sledovať termíny úloh a zabezpečiť, aby boli vykonané včas.
  3. Upozornenia a oznámenia: V niektorých prípadoch môže byť nastavené automatické upozornenie alebo oznámenie, keď sa blíži dátum termínu. To pomáha zabezpečiť, že úlohy nezostanú nevykonané a vývoj beží podľa plánu.
  4. Plánovanie a organizácia: Pole „Due Date“ umožňuje manažérom projektu plánovať a organizovať prácu tímov a zabezpečiť, že úlohy sú vykonané v stanovenom časovom rámci.

Pole „Due Date“ je dôležitým aspektom v Jira, ktorý pomáha tímom plánovať a riadiť ich prácu a zabezpečuje, že úlohy sú vykonané včas.