Slovník-detail

Epic

V Jira, „Epic“ (epická úloha) je väčšia jednotka práce, ktorá sa používa na zoskupovanie súvisiacich úloh, funkcií alebo vlastností v rámci softvérového projektu.

„Epic“ (epická úloha) je väčšia jednotka práce v Jira, ktorá sa používa na zoskupovanie súvisiacich úloh, funkcií alebo vlastností v rámci softvérového projektu.

Epické úlohy sú často používané na organizovanie a spravovanie práce na vyššej úrovni a slúžia ako spôsob zoskupovania podobných úloh alebo funkčností pre lepšiu organizáciu a správu projektu.

Tu sú niektoré kľúčové charakteristiky epických úloh v Jira:

  1. Vyššia úroveň abstrakcie: Epické úlohy sú obvykle definované na vyššej úrovni abstrakcie a zahŕňajú väčšie celky práce, ktoré môžu byť neskôr rozdelené na menšie úlohy alebo pod úlohy.
  2. Zoskupovanie podobných úloh: Epické úlohy slúžia na zoskupovanie súvisiacich úloh, ktoré majú spoločné ciele alebo sú súčasťou rovnakého funkčného celku. Tieto úlohy môžu byť napríklad súčasťou veľkého funkčného vylepšenia, nového produktu alebo rozšírenia.
  3. Plánovanie a sledovanie pokroku: Epické úlohy môžu byť priradené k plánom vývoja a sledované pomocou rôznych nástrojov a funkcií v Jira. Tieto úlohy umožňujú tímom plánovať, sledovať a riadiť pokrok v rámci veľkých funkčných celkov.
  4. Rozdeľovanie na menšie úlohy: Epické úlohy môžu byť neskôr rozdelené na menšie úlohy alebo pod úlohy, ktoré sú konkrétnymi časťami práce, tie možno priradiť a sledovať nezávisle od seba.

Epické úlohy sú užitočným nástrojom pre tímy pracujúce v agilnom prostredí, pretože umožňujú organizovať a spravovať prácu na vyššej úrovni abstrakcie a poskytujú rámec pre plánovanie a sledovanie pokroku projektu.