Slovník-detail

Event

V Jira sa „event“ (udalosť) zvyčajne odkazuje na akciu alebo situáciu, ktorá sa stane v rámci systému a môže mať vplyv na stav projektu, úloh alebo iných činností v Jira.

V Jira „event“ (udalosť) zvyčajne odkazuje na akciu alebo situáciu, ktorá sa stane v rámci systému a môže mať vplyv na stav projektu, úloh alebo iných činností v Jira.

Tieto udalosti môžu byť automaticky generované systémom Jira alebo spúšťané používateľmi v rámci ich interakcie so systémom.

Tu je niekoľko príkladov udalostí v Jira:

  1. Vytvorenie nového issue: Keď používateľ vytvorí novú úlohu alebo požiadavku v Jira, systém vytvorí udalosť o vytvorení nového issue. Táto udalosť môže spustiť ďalšie akcie, ako je priradenie úlohy tímu alebo nastavenie termínu.
  2. Zmena stavu úlohy: Keď používateľ zmení stav úlohy, napríklad z „Nové“ na „Vyriešené“, systém zaznamená udalosť o zmene stavu. Táto udalosť môže spustiť ďalšie procesy, ako je aktualizácia reportov alebo oznámení tímu.
  3. Komentár alebo aktualizácia úlohy: Keď používateľ pridá komentár alebo aktualizuje úlohu, systém zaznamená udalosť o tejto akcii. Táto udalosť môže byť sledovaná ako súčasť histórie úlohy a môže slúžiť na sledovanie zmien a komunikáciu v rámci tímu.
  4. Doručenie verzie alebo releasu: Keď je verzia softvéru doručená alebo releasovaná, systém môže vytvoriť udalosť o tomto doručení. Táto udalosť môže spustiť ďalšie akcie, ako je aktualizácia metrík projektu alebo oznámenie zainteresovaných strán.

Udalosti v Jira sú dôležitým nástrojom pre sledovanie a správu zmien v rámci projektu a umožňujú používateľom a tímom efektívne spravovať a riadiť ich prácu.