Slovník-detail

Favorite Filter

„Favourite filter“ (obľúbený filter) v Jira je filter, ktorý užívateľ označí ako svoj obľúbený, aby bol ľahko dostupný a mohol byť rýchlo použitý na vyhľadanie úloh alebo záznamov podľa určitých kritérií.

„Favourite filter“ (obľúbený filter) v Jira je filter, ktorý užívateľ označí ako svoj obľúbený, aby bol ľahko dostupný a mohol byť rýchlo použitý na vyhľadanie úloh alebo záznamov podľa určitých kritérií.

Tieto filtre sa zobrazujú na ľahko dostupnom mieste, často v ponuke alebo paneli s obľúbenými položkami, čo umožňuje rýchly prístup k často používaným filtrovým nastaveniam.

Užívatelia si môžu pridať filtre do svojich obľúbených tým, že si vyberú možnosť „Pridať do obľúbených“ alebo podobnú voľbu, ktorá sa obvykle nachádza vedľa možností filtrovania alebo v nastaveniach filtra. Keď užívateľ pridá filter do svojich obľúbených, bude ľahko dostupný z hlavného menu alebo ponuky a môže byť rýchlo vybraný a použitý na vyhľadanie požadovaných úloh alebo záznamov.

Tieto obľúbené filtre pomáhajú užívateľom organizovať a rýchlo pristupovať k svojim často používaným filtrovým nastaveniam, čo zvyšuje efektivitu pri práci s Jira.

Príklad filtra:

Predpokladajme, že pracujeme na projekte s názvom „Môj projekt“ a chceme mať obľúbený filter, ktorý zobrazuje všetky otvorené úlohy priradené nám alebo nevyriešené úlohy v projekte „Môj projekt„.

  1. Najprv vytvoríme filter, ktorý zodpovedá našim požiadavkám. Napríklad:
    1. (assignee = currentUser() OR status = Open) AND project = "Môj projekt"
  2. Potom pridáme tento filter medzi svoje obľúbené filtre:
    1. Prejdeme na stránku s filtrom v Jira.
    2. Klikneme na možnosť „Pridať do obľúbených“ alebo podobnú voľbu, ktorá pridá tento filter do našich obľúbených.
  3. Teraz bude tento filter dostupný medzi našimi obľúbenými filtrami a môžeme ho rýchlo vybrať a použiť na zobrazenie úloh alebo záznamov v projekte „Môj projekt„.