Slovník-detail

Fix Version

„Fix version“ v Jira je označenie alebo identifikátor, ktorý sa priraďuje k vydaniu softvérového produktu.

„Fix version“ v Jira je označenie alebo identifikátor, ktorý sa priraďuje k vydaniu softvérového produktu.

Tento atribút sa často používa na označenie verzie produktu, v ktorej je daná úloha, chyba alebo vylepšenie opravená alebo implementovaná.

Keď je úloha, chyba alebo vylepšenie vyriešené a pripravené na zahrnutie do konkrétnej verzie softvéru, môže byť priradená fix version, aby bolo jasné, v ktorej verzii produktu bude táto zmena k dispozícii.

Fix version môže byť označená konkrétnym názvom verzie, napríklad „1.0„, „2.0„, „3.5„, atď. Často sa používa v softvérovom vývoji na riadenie a sledovanie vydávania rôznych verzií produktu a na identifikáciu, ktoré zmeny sú zahrnuté v každej verzii.

Tu je niekoľko spôsobov, ako sa fix version používa a rozvíja:

  1. Identifikácia vydania: Každá fix version predstavuje konkrétnu verziu softvéru, ktorá bola vydávaná alebo plánuje sa vydať. Používa sa na identifikáciu konkrétnej verzie softvéru, v ktorej budú zahrnuté určité zmeny alebo opravy.
  2. Plánovanie vývoja: Fix version sa často používa pri plánovaní vývoja softvéru. Úlohy a záznamy môžu byť priradené k fix version, aby sa jasne určilo, do ktorej verzie softvéru majú byť zahrnuté.
  3. Sledovanie pokroku: Použitím fix version je možné sledovať pokrok v implementácii rôznych vlastností, opráv a vylepšení pre konkrétnu verziu softvéru. To pomáha tímu udržať prehľad o tom, čo je potrebné dokončiť pred vydávaním novej verzie.
  4. Testovanie a overovanie: Po dokončení úloh a záznamov priradených k fix version môže byť tento atribút použitý na sledovanie, ktoré funkcie alebo zmeny boli implementované a sú pripravené na testovanie a overenie v rámci danej verzie softvéru.
  5. Informovanie zákazníkov: Použitím fix version môže byť informovaný zákazník alebo užívateľ o tom, ktoré zmeny alebo vylepšenia budú k dispozícii v rámci konkrétnej verzie softvéru. To pomáha zákazníkom lepšie pochopiť, aké nové funkcie alebo opravy môžu očakávať.

Celkovo je fix version dôležitým nástrojom v procese vývoja softvéru v Jira, ktorý umožňuje efektívne plánovanie, sledovanie a spravovanie rôznych verzií produktu.