Slovník-detail

Hook

Hook v Jira predstavuje mechanizmus, ktorý umožňuje tretím stranám (third-party) aplikáciam rozšíriť jeho funkcionalitu.

Hook v Jira predstavuje mechanizmus, ktorý umožňuje aplikáciám tretích strán (third-party)  rozšíriť jeho funkcionalitu.

Tento mechanizmus umožňuje aplikáciám interagovať s rôznymi udalosťami a procesmi v Jira, čím im umožňuje meniť správanie alebo pridávať nové funkcie.

Tu je niekoľko príkladov toho, čo môžu hooky umožniť tretím stranám v Jira:

  1. Customizácia workflow: Aplikácie môžu využívať hooky na pridávanie nových stavov, prechodov alebo akcií do existujúcich workflow v Jira.
  2. Spracovanie udalostí: Aplikácie môžu registrovať hooky na určité udalosti v Jira, ako je vytvorenie, aktualizácia alebo zmena stavu úlohy, a reagovať na ne vykonaním určitých akcií.
  3. Integrácia s externými systémami: Aplikácie môžu využívať hooky na vytváranie integračných bodov medzi Jira a externými systémami, čo umožňuje synchronizáciu dát alebo vykonávanie akcií v iných systémoch na základe udalostí v Jira.
  4. Validácia alebo modifikácia údajov: Aplikácie môžu využívať hooky na validáciu alebo modifikáciu údajov pred ich uložením do Jira, čím sa umožňuje prispôsobenie správania Jira podľa špecifických potrieb organizácie.

Tieto hooky poskytujú rozšírenie a prispôsobenie Jira podľa potrieb používateľov a umožňujú integráciu s rôznymi aplikáciami a externými systémami.