Slovník-detail

Issue Navigator Report

Issue Navigator Report je teda skôr výsledným zobrazením údajov vyfiltrovaných pomocou Issue Navigatoru.

Issue Navigator v Jira je nástroj umožňujúci vyhľadávanie a filtrovanie rôznych typov issues v Jira.

Tento nástroj poskytuje možnosť vytvorenia rôznych reportov na základe filtrovaných dát.

Issue Navigator Report je teda skôr výsledným zobrazením údajov vyfiltrovaných pomocou Issue Navigatoru. Môže to zahŕňať rôzne informácie o issues, ako sú ich atribúty, stav, priorita, priradenie a ďalšie.

Príklady Issue Navigator Reportov v Jira môžu zahŕňať:

  1. Zoznam úloh v rámci konkrétneho projektu: Zobrazenie všetkých issues, ktoré sú priradené k určitému projektu.
  2. Vyhľadanie všetkých otvorených issues priradených konkrétnemu používateľovi: Zobrazenie všetkých otvorených issues, ktoré sú priradené určitému používateľovi.
  3. Vyhľadanie issues s určitou prioritu alebo stavom: Zobrazenie issues, ktoré majú určitú prioritu alebo sa nachádzajú v konkrétnom stave.
  4. Zoznam issues podľa dátumu vytvorenia alebo uzavretia: Zobrazenie issues, ktoré boli vytvorené alebo uzavreté v určitom časovom období.
  5. Zobrazenie issues podľa custom filtra: Použitie vlastných filtrov na vytvorenie reportu zodpovedajúceho špecifickým požiadavkám alebo kritériám.

Issue Navigator Reporty v Jira sú užitočným nástrojom pre analýzu úloh a sledovanie ich stavu, čo pomáha tímom a manažérom projektov lepšie riadiť svoju prácu a monitorovať pokrok projektu.