Slovník-detail

Jira Service Management

Jira Service Management (skôr známa ako Jira Service Desk) je softvérový nástroj vyvinutý spoločnosťou Atlassian, ktorý umožňuje organizáciám spravovať a poskytovať IT a podporu služieb pre ich zákazníkov alebo interných používateľov.

Jira Service Management (predtým známy ako Jira Service Desk) je softvérový nástroj vyvinutý spoločnosťou Atlassian, ktorý umožňuje organizáciám spravovať a poskytovať IT služby a podporu pre zákazníkov alebo interných používateľov.

Jira Service Management (JSM) integruje správu problémov a úloh (issue management) s funkciou ITIL (Information Technology Infrastructure Library) pre zlepšenie a zjednodušenie procesov IT servisu.

Tu sú niektoré z funkcií Jira Service Management:

 1. Self-Service Portál: Poskytuje používateľom možnosť vytvárania a sledovania požiadaviek na pomoc, otvárania incidentov, požiadaviek na zmenu a ďalších typov služieb cez používateľsky prívetivé webové rozhranie.
 2. Správa incidentov a problémov: Umožňuje IT tímu rýchlo identifikovať, sledovať a riešiť incidenty a problémy, ktoré ovplyvňujú služby alebo procesy.
 3. Zásah a proaktívne spravovanie problémov: Poskytuje nástroje na rýchle riešenie problémov a možnosti pre proaktívne riadenie, aby sa predišlo opakovaniu problémov.
 4. Správa zmeny: Umožňuje plánovanie, sledovanie a riadenie zmien v IT infraštruktúre a službách, aby sa minimalizovalo riziko výpadku služby.
 5. Reporting a analýza: Poskytuje nástroje na sledovanie a analýzu výkonnosti IT servisu a kvality poskytovaných služieb.

Jira Service Management umožňuje IT tímu efektívne a systematicky spravovať a poskytovať IT služby, čo vedie k zlepšeniu spokojnosti používateľov a efektivity IT procesov v organizácii.

Niektoré z hlavných odvetví, kde sa Jira Service Management používa, zahŕňajú:

 1. IT a technologické spoločnosti: Jira Service Management sa často využíva v IT oddeleniach a technologických firmách na poskytovanie interných aj externých IT služieb. Pomáha tímom riadiť incidenty, problémy a zmeny, ako aj spravovať požiadavky na služby a podporu.
 2. Finančný sektor: Banky, poisťovne a finančné inštitúcie využívajú Jira Service Management na správu zákazníckej podpory, riešenie incidentov, riadenie zmien a dodržiavanie regulačných požiadaviek.
 3. Healthcare (Zdravotníctvo): V zdravotníckych organizáciách a nemocniciach sa Jira Service Management používa na správu IT služieb, ako aj na poskytovanie podpory pre interných zamestnancov a pacientov.
 4. Výroba a priemysel: Výrobné a priemyselné spoločnosti využívajú Jira Service Management na riadenie servisných požiadaviek, monitorovanie výpadkov a riešenie problémov výroby.
 5. Retail: V maloobchodných spoločnostiach sa Jira Service Management používa na správu zákazníckej podpory, riadenie incidentov a riešenie problémov súvisiacich so softvérom alebo hardvérom v obchodoch.
 6. Telekomunikácie: V telekomunikačnom odvetví sa Jira Service Management využíva na správu zákazníckych požiadaviek, riešenie sieťových incidentov a správu zmeny v telekomunikačných systémoch.