Slovník-detail

Jira Software

Jira Software poskytuje nástroje na plánovanie, sledovanie a riadenie softvérových projektov a iterácií.

Jira Software je produkt spoločnosti Atlassian, ktorý je určený predovšetkým pre tímy pracujúce na vývoji softvéru a agilných projektových nástrojoch.

 

Hlavné rysy Jira Software zahŕňajú:

  1. Sledovanie úloh a práce:  Tímy môžu vytvárať a sledovať úlohy, bugy, funkcie a iné prvky práce v rámci projektu.
  2. Agilné plánovanie: Podpora pre agilné metódy vývoja, ako je Scrum a Kanban, umožňuje tímom plánovať a sledovať prácu pomocou iterácií, zoznamov úloh, burndown grafov a ďalších agilných techník.
  3. Integráciu s nástrojmi pre vývoj: Jira Software je schopná sa integrovať s rôznymi nástrojmi pre vývoj softvéru, ako sú GitHub, Bitbucket, Bamboo a ďalšie, čo umožňuje plynulú integráciu s existujúcimi procesmi vývoja.
  4. Reportovanie a analýzu: Poskytuje možnosť generovania rôznych reportov a analýz, ktoré pomáhajú tímom sledovať pokrok projektu, identifikovať príležitosti na zlepšenie a zhromažďovať dôležité výkonnostné údaje.

Jira Software je široko používaná v softvérovom priemysle a je veľmi populárna medzi tímami vyvíjajúcimi softvér pomocou agilných metodík vývoja.