Slovník-detail

JQL Filter (Jira Query Language)

JQL filter (Jira Query Language filter) v Jira je dotaz, ktorý umožňuje užívateľom definovať špecifické kritériá na vyhľadávanie úloh alebo záznamov v Jira.

JQL filter (Jira Query Language filter) v Jira je dotaz, ktorý umožňuje užívateľom definovať špecifické kritériá na vyhľadávanie úloh alebo záznamov v Jira.

JQL je vlastný jazyk vyhľadávania v Jira, ktorý poskytuje bohatý súbor syntaxe na vytváranie detailných a presných dotazov.

Tu je niekoľko dôležitých aspektov JQL filtrov v Jira:

  1. Definovanie kritérií: Užívatelia môžu definovať rôzne kritériá a podmienky, ako sú stav, priorita, priradený užívateľ, projekt, komponenty, typ úlohy a ďalšie, na vyhľadávanie úloh alebo záznamov.
  2. Flexibilita: JQL poskytuje rôzne operátory a funkcie, ktoré umožňujú užívateľom vytvárať komplexné dotazy a kombinovať rôzne kritériá podľa svojich potrieb.
  3. Ukladanie filtrov: Užívatelia môžu ukladať svoje JQL filtre, aby ich mohli opakovane používať v budúcnosti. To umožňuje jednoduché a rýchle vyhľadávanie úloh alebo záznamov podľa určitých kritérií.
  4. Vyhľadávanie presných výsledkov: Použitie JQL filtrov umožňuje užívateľom vyhľadávať presne tie úlohy alebo záznamy, ktoré spĺňajú ich konkrétne kritériá.
  5. Podpora pre rozsiahle výrazy: JQL podporuje rôzne operátory ako sú AND, OR, NOT, ktoré umožňujú vytvárať zložité výrazy pre vyhľadávanie úloh.

Používanie JQL filtrov v Jira je mocný nástroj, ktorý umožňuje užívateľom presne definovať, ktoré úlohy alebo záznamy chcú zobraziť alebo vyhľadať v systéme podľa ich konkrétnych potrieb a kritérií.

Príklad JQL Filtra:

assignee = John AND status = Open AND project = Projekt1

V tomto príklade:

  • assignee = John – určuje, že úloha musí byť priradená užívateľovi s menom „John“.
  • status = Open – hovorí, že úloha musí mať stav „Otvorená“.
  • project = Projekt1 – znamená, že úloha musí byť v projekte s názvom „Projekt1“.

Tento filter vyhľadá všetky otvorené úlohy priradené užívateľovi „John“ v projekte „Projekt1“.