Slovník-detail

Kanban Board

Kanban Board v Jira je vizuálny nástroj, ktorý zobrazuje tok práce tímu alebo projektu pomocou stĺpcov a kartičiek.

Kanban Board v Jira je vizuálny nástroj, ktorý zobrazuje tok práce tímu alebo projektu pomocou stĺpcov a kartičiek.

Každá kartička na Kanban boarde predstavuje úlohu alebo task a pohybujú sa cez stĺpce, ktoré reprezentujú rôzne fázy toku práce. Tieto stĺpce môžu byť prispôsobené podľa potrieb tímu alebo projektu a zvyčajne zahŕňajú fázy ako „Nové„, „V priebehu„, „Testovanie“ a „Dokončené„.

Kanban Board v Jira poskytuje tímom prehľad o aktuálnom stave ich práce, umožňuje im jednoducho sledovať, priradzovať a spravovať úlohy a zlepšiť tok práce. Tím môže využiť rôzne funkcie Kanban boardu, ako sú obmedzenie počtu úloh vo fáze „V priebehu“ (Work In Progress – WIP limit), vizuálne indikátory stavu úloh, filtre a zobrazenia, aby efektívne riadili svoju prácu.

Kanban Board v Jira je užitočným nástrojom pre tímy, ktoré uprednostňujú vizuálny prístup k riadeniu toku práce a potrebujú flexibilný nástroj na správu svojich úloh a projektov.