Slovník-detail

Module

V Jira je „module“ termín používaný na označenie jednotlivých častí alebo komponentov systému, ktoré poskytujú určitú funkcionalitu.

V Jira je „module“ termín používaný na označenie jednotlivých častí alebo komponentov systému, ktoré poskytujú určitú funkcionalitu.

Tieto moduly môžu byť súčasťou užívateľského rozhrania, rozšírení, integrácií alebo ďalších aspektov Jira.

Tu sú niektoré príklady modulov v Jira:

  1. Dashboard Modul: Slúži na zobrazenie informácií a metrík vo forme grafov, tabuliek a ďalších vizualizácií na hlavnom nástenke (dashboard) v Jira.
  2. Issue Modul: Poskytuje funkcie a možnosti správy úloh (issues), ako sú zobrazovanie, editácia, pridávanie komentárov, priradzovanie, sledovanie atď.
  3. Workflow Modul: Definuje pracovný postup (workflow) pre rôzne typy úloh, ktorý určuje, ako sa úlohy pohybujú cez rôzne stavy a akcie v systéme.
  4. User Management Modul: Slúži na správu užívateľov, ich práv a oprávnení v systéme Jira.
  5. Notification Modul: Umožňuje konfiguráciu a správu upozornení pre rôzne udalosti a akcie v Jira, aby používatelia dostávali notifikácie o dôležitých udalostiach.
  6. Integration Modul: Poskytuje rozhranie pre integrovanie Jira s ďalšími systémami a nástrojmi, ako sú správcovské nástroje, chatovacie aplikácie, verziovacie systémy atď.

Tieto moduly v Jira môžu byť prispôsobené a konfigurované podľa potrieb konkrétnych tímov alebo projektov, a umožňujú užívateľom prispôsobiť si ich pracovné prostredie a procesy podľa svojich požiadaviek.