Slovník-detail

New Feature

„New Feature“ v Jira je typ úlohy, ktorý označuje novú funkciu alebo možnosť, ktorá má byť pridaná do existujúceho softvérového produktu alebo systému.

„New Feature“ v Jira je typ úlohy, ktorý označuje novú funkciu alebo možnosť, ktorá má byť pridaná do existujúceho softvérového produktu alebo systému.

Tento typ úlohy sa používa na sledovanie a riadenie procesu pridávania nových funkcií alebo vylepšení do produktu.

Úlohy typu „New Feature“ môžu zahŕňať nasledujúce aspekty:

  1. Analýza požiadaviek: Identifikácia požiadaviek zákazníkov alebo používateľov na nové funkcie alebo zlepšenia.
  2. Návrh a plánovanie: Navrhovanie nových funkcií a vytváranie plánov implementácie, vrátane odhadu času a zdrojov potrebných na ich vykonanie.
  3. Vývoj a implementácia: Vytvorenie a implementácia nových funkcií alebo vylepšení v rámci softvérového produktu.
  4. Testovanie a overenie: Overenie nových funkcií a zabezpečenie ich funkčnosti a kvality.
  5. Užívateľské testovanie a spätná väzba: Testovanie nových funkcií zo strany užívateľov a získavanie spätnej väzby na zlepšenie ich použiteľnosti a efektívnosti.

Úlohy typu „New Feature“ sú dôležité pre riadenie vývoja produktu a zabezpečenie, že nové funkcie a vylepšenia sú správne identifikované, navrhnuté, implementované a testované. Pomáhajú tímom sledovať proces pridávania nových funkcií a udržiavať transparentnú komunikáciu medzi členmi tímu a zainteresovanými stranami.