Slovník-detail

Outgoing Mail

„Outgoing mail“ v Jira je nastavenie, ktoré určuje spôsob, ako Jira odosiela e-maily používateľom a zainteresovaným stranám.

„Outgoing mail“ v Jira je nastavenie, ktoré určuje spôsob, ako Jira odosiela e-maily používateľom a zainteresovaným stranám.

Tieto e-maily môžu obsahovať notifikácie o udalostiach v Jira, upozornenia na nové úlohy, komentáre alebo akékoľvek iné informácie, ktoré by mohli byť relevantné pre používateľov systému.

Nastavenie odchádzajúcej pošty v Jira zahŕňa konfiguráciu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) servera, ktorý sa použije na odoslanie e-mailov. Používatelia môžu definovať rôzne parametre, ako sú adresa servera, port, autentifikačné údaje, šifrovanie a ďalšie, aby sa zabezpečilo správne fungovanie odchádzajúcej pošty.

Prostredníctvom tohto nastavenia administrátori môžu prispôsobiť spôsob, akým Jira komunikuje s používateľmi prostredníctvom e-mailových notifikácií, aby sa zabezpečilo, že relevantné informácie sa dostanú správnym osobám v pravý čas. Takéto nastavenia sú dôležité pre efektívnu komunikáciu a správu projektov v Jira.