Slovník-detail

Parent Issue

„Parent Issue“ v Jira je nadradená úloha alebo položka, ktorá má pod sebou ďalšie úlohy, nazývané „child issues“ (podriadené úlohy).

„Parent Issue“ v Jira je nadradená úloha alebo položka, ktorá má pod sebou ďalšie úlohy, nazývané „child issues“ (podriadené úlohy).

Tento vzťah sa často využíva na organizáciu a štruktúrovanie práce v rámci projektu.

Napríklad, ak máte veľký projekt, ktorý sa skladá z viacerých častí alebo podúloh, môžete vytvoriť nadradenú úlohu (Parent Issue) pre celý projekt a potom priradiť podriadené úlohy (Child Issues) pre jednotlivé časti projektu. Toto umožňuje lepšiu organizáciu práce a umožňuje jednoduché sledovanie pokroku projektu.

Parent Issue môže mať rôzne vlastnosti, ako sú názov, popis, stav a priradenie, a môže slúžiť ako kontajner pre správu všetkých podriadených úloh. Tento koncept je podobný ako v iných systémoch správy úloh, kde nadradená úloha môže obsahovať podriadené úlohy alebo podúlohy, čím sa vytvára hierarchia úloh.